Kvalita vyžaduje dovednosti a zkušenosti

Kvalita vyžaduje dovednosti a zkušenosti

Ve společnosti EUCHNER je kvalita na prvním místě

Kvalita pro nás znamená naplňovat očekávání zákazníků, protože jejich spokojenost je pro nás na prvním místě.

Naše nároky na kvalitou jsou nedílnou součástí našeho podniku, která je pevně zakotvená v jeho zásadách. Každý z pracovníků si je vědom skutečnosti, že svou prací trvale přispívá k neustálému rozvoji výrobků a procesů.

Z hlediska řízení kvality nám pomáhá certifikace dle normy DIN EN ISO 9001. Tím ale naše úsilí o nejvyšší kvalitu zdaleka nekončí: Veškerá oddělení jsou integrována do interního systému managementu kvality. Dalším prostředkem, který nám umožňuje dále se zlepšovat a i do budoucna udržet vysoký standard kvality, jsou každoroční audity prováděné sdružením TÜV.

Základem kvality jsou kontrolní procesy provázející výrobu

Řízení kvality u nás začíná vstupní kontrolou zboží. Všechny dodané materiály a komponenty naše oddělení vstupní kontroly nepřetržitě monitoruje pomocí nejmodernějších měřicích strojů a kontrolních metod. Dodané díly jsou uvolněny do výroby až poté, co projdou veškerými kontrolami.

Pravidelné kontroly probíhají i během celého výrobního procesu. Jedná se například o zkoušky mechanických a elektrických vlastností nebo také vizuální kontroly pomocí kamer. Výrobky balíme a připravujeme na expedici teprve poté, co během procesu montáže úspěšně absolvují veškeré definované kontroly.

Hlavní komponenty našich výrobků sami vyrábíme na nejmodernějších strojích. Jen tak dokážeme zaručit splnění našich přísných nároků na kvalitu.

Své výrobky dopodrobna testujeme

Procházejí nepřetržitými kontrolami a zkouškami. Kromě rozsáhlých kontrol funkčnosti a dlouhodobých zkoušek je testujeme také za nejnepříznivějších podmínek v klimatických komorách.

Z toho jasně vyplývá, jak vysoké nároky klademe na kvalitu svých výrobků.

Podívejte se, jak ve společnosti Euchner zajišťujeme nejvyšší kvalitu