OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DEFINUJE NAŠI KAŽDODENNÍ PRÁCI

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DEFINUJE NAŠI KAŽDODENNÍ PRÁCI
Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce s kvalitou

Vedle úsilí o maximální kvalitu představuje pro naši společnost důležité téma také ochrana životního prostředí. Jsme si jasně vědomi své odpovědnosti, ke které přistupujeme jak používáním energie z obnovitelných zdrojů v budovách (např. využitím tepelných čerpadel ke klimatizaci), tak opatřeními pro snižování spotřeby energie při výrobě.

Téma ochrany životního prostředí jsme pevně zakotvili do systému řízení. S vývojem a realizací ekologických technologií, metod a výrobků nám pomáhá certifikace dle normy DIN EN ISO 14001. Díky optimalizovaným procesům jsme dosáhli výrazné úspory materiálu i energie.

Dobře víme, že naši zákazníci očekávají nejen hodnotné výrobky, ale také odpovědné zacházejí s přírodními zdroji. Chtějí mít jistotu, že od značky EUCHNER pořizují nejen vysoce kvalitní, ale zároveň ekologické výrobky.