EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

Bezpečnostní spínač CET-AR

Přednosti pro vás

  • Bezpečnostní spínače s jištěním ochranného krytu a spolehlivým monitorováním stavu jištění
  • Integrovaná elektronika CES-AR
    • Nepotřebujete speciální vyhodnocovací jednotku
    • Možnost sériového řazení až 20 přístrojů (CES-AR, CET-AR, MGB-AR,…) v řetězci AR
  • Bezpečnostní kategorie 4 a úroveň vlastností PL „e“ podle normy EN ISO 13849-1 při libovolné montážní poloze, s hlavou směřující dolů/nahoru/vodorovně
  • Dva bezpečnostní polovodičové výstupy a signalizační výstup OUT
  • Bezpečnostní výstupy s taktováním
  • Vstup (volitelný) k připojení obvodu zpětné vazby a spouštěcího tlačítka

Konstrukce a způsob fungování

Bezpečnostní spínač CET-AR-… představuje uzavřené bezpečnostní řešení (úroveň vlastností PL „e“ dle normy EN ISO 13849-1). V závislosti na provedení je možné připojit spouštěcí tlačítko a obvod zpětné vazby. Bezpečnostní spínač CET-AR-… tak obsahuje vše, co potřebujete k zabezpečení ochranného krytu. Jednodušeji to nejde!

Připojení k bezpečnostním řídicím systémům nebo bezpečnostním relé

Nepoužívejte řídicí systém nebo bezpečnostní relé s taktováním, které slouží k monitorování příčných zkratů, nebo taktování těchto přístrojů vypněte. Spínač na výstupních kabelech OA/OB generuje vlastní taktovací signály. Následný přístroj musí být schopen tyto testovací impulzy o délce až 1 ms tolerovat.

Vstupy následného přístroje musejí být vhodné pro přístroje se spínáním PNP, neboť oba výstupy bezpečnostních spínačů dodávají v zapnutém stavu hladinu +24 V.

Výstup OUT

Polovodičový výstup OUT je sepnut, jestliže je zavřen ochranný kryt (aktuátor v detekční oblasti). Nesmí se používat pro bezpečnostní funkce. Výstupy OUT jednotlivých spínačů však při sériovém řazení pomocí rozdělovače Y nelze monitorovat. Vyhodnocení je možné jen při pospojování do série na svorkovnici uvnitř rozvaděče.

Vstup RST

Vstup RST umožňuje resetovat spínače v řetězci, které se nacházejí v chybovém stavu. Za tímto účelem je třeba na vstup RST nejméně na tři sekundy přivést napětí 24 V. K resetování chyby tak není třeba vypínat napájení.

Používání ve funkci samostatných spínačů nebo v řetězci spínačů

Bezpečnostní spínač CET-AR lze provozovat jako kompaktní samostatný spínač nebo v řetězci spínačů sestávajícím z maximálně 20 přístrojů.

44023_tiles.jpg

Při používání jediného spínače CET-AR přístroj připojte tak, jak je to znázorněno na výše uvedeném obrázku. Výstup OUT je zde možné vyvést do řídicího systému, a to jako signalizační výstup.

43893_tiles.jpg

Spínače se do série připojují pomocí konektorů a rozdělovačů Y. První spínač v řetězci musí být vždy opatřen můstkovým konektorem. Dojde-li k otevření ochranných dveří nebo ke vzniku chyby na některém ze spínačů, systém stroj vypne. Nadřazený řídicí systém však nepozná, které ochranné dveře jsou právě otevřeny nebo na kterém spínači došlo k chybě. K tomu je zapotřebí speciální vyhodnocovací jednotka AR.

Vyhledávač výrobků

Rychlé vyhledávání
Princip jištění
Únikový odjišťovací prvek
Rampa
Způsob připojení
Bovdenový odjišťovací prvek
Pomocný odjišťovací prvek
Nouzový odjišťovací prvek

Výrobky (54)

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz