EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CES-A-AEA-04B (Obj. č. 072000)

Vyhodnocovací jednotka CES-A-AEA-04B/CES-A-UEA-04B (pro 4 čtecí hlavy)

  • Možnost připojení čtyř čtecích hlav
  • 2 bezpečnostní (reléové) kontakty
  • 1 interní spínací kontakt na každý bezpečnostní kontakt
  • Možnost připojení spouštěcího tlačítka a obvodu zpětné vazby
  • Vyhodnocovací jednotka Unicode
  • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ dle normy EN ISO 13849-1
CES-A-AEA-04B (Obj. č. 072000)

Popis

Vyhodnocovací jednotka Unicode

Každý aktuátor je unikátní. Vyhodnocovací jednotka detekuje pouze naučené aktuátory. Je možné naučit další aktuátory.

Jednotka rozpozná vždy pouze aktuátor, který byl naučen jako poslední. Nové aktuátory se učí zapojením zkratovací propojky.

Kategorie dle normy EN ISO 13849-1

Díky dvěma redundantním reléovým výstupům s interně monitorovanými kontakty vhodný pro:

  • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ dle normy EN ISO 13849-1

Detekční oblast

Vyhodnocovací jednotka má standardní detekční oblast, která dovoluje například větší tolerance nasměrování čtecí hlavy a aktuátoru.

TSTVstup pro autodiagnostický test
DIADiagnostický výstup
O1...O4Monitorovací výstupy (polovodičové)
Y1,Y2Obvod zpětné vazby
SPřipojení spouštěcího tlačítka
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Připojovací schéma
Připojovací schéma

Rozměrový výkres

Rozměrový výkres
1Vhodné na nosnou lištu 35 mm dle normy EN 60715

Připojovací schéma

Připojovací schéma

Technické údaje

Atesty

Zulassung EACRichtlinie CEZulassung DGUVZulassung c_UL_us LISTED Class 2 or LV/CZulassung CCC

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Materiál tělesa
Pouzdro Plast PA6.6
Hmotnost
Netto 0,25 kg
Povolený rozsah provozních teplot
Při UB = 24 V DC -20 ... 55 °C
Vlhkost vzduchu
Nekondenzující Max.80 % rH
Krytí IP20
Způsob montáže Nosná lišta 35mm dle normy DIN EN 60715 TH35
Montážní vzdálenost
Ze strany vůči sousednímu přístroji Min.10 mm (Při montáži více vyhodnocovacích jednotek vedle sebe v jednom skříňovém rozvaděči bez oběhu vzduchu (např. ventilátor) je nutné mezi vyhodnocovacími jednotkami dodržet montážní rozestup min. 10 mm.Dodržení montážního rozestupu umožňuje volný odtah tepla z vyhodnocovací jednotky.)
Počet čtecích hlav Možnost připojení max. 4 čtecích hlav.
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu 10 ... 12 s (Po zapnutí napájecího napětí jsou během prodlevy do dosažení pohotovostního stavu reléové výstupy vypnuté a signalizační výstupy polohy dveří jsou nastaveny na potenciál LOW. Za účelem vizuální signalizace prodlevy bliká frekvencí cca 15 Hz zelená LED dioda STATE.)
Reakční doba
Prodleva odezvy spouštěcího tlačítka (při provozním režimu Ruční spouštění) 200 ... 300 ms
Po změně stavu ovládání, 1 aktivní aktuátor Max.210 ms (Dle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru. V případě elektromagnetického rušení, které přesahuje požadavky dle normy EN 60947-5-3, se prodleva při vypnutí může zvýšit na max. 750 milisekund. Po krátkodobé aktivaci (< 0,8 s) se prodleva při zapnutí může zvýšit na max. 3 s.)
Po změně stavu ovládání, 2 aktivní aktuátory Max.290 ms (Dle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru. V případě elektromagnetického rušení, které přesahuje požadavky dle normy EN 60947-5-3, se prodleva při vypnutí může zvýšit na max. 750 milisekund. Po krátkodobé aktivaci (< 0,8 s) se prodleva při zapnutí může zvýšit na max. 3 s.)
Po změně stavu ovládání, 4 aktivní aktuátory Max.450 ms (Dle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru. V případě elektromagnetického rušení, které přesahuje požadavky dle normy EN 60947-5-3, se prodleva při vypnutí může zvýšit na max. 750 milisekund. Po krátkodobé aktivaci (< 0,8 s) se prodleva při zapnutí může zvýšit na max. 3 s.)
Po změně stavu ovládání, 3 aktivní aktuátory Max.370 ms (Dle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru. V případě elektromagnetického rušení, které přesahuje požadavky dle normy EN 60947-5-3, se prodleva při vypnutí může zvýšit na max. 750 milisekund. Po krátkodobé aktivaci (< 0,8 s) se prodleva při zapnutí může zvýšit na max. 3 s.)
Doba stisknutí spouštěcího tlačítka (při provozním režimu Ruční spouštění) Min.250 ms
Frekvence spínání Max.0,25 Hz (Při monitorování pomocí obvodu zpětné vazby se musejí aktuátory nacházet mimo detekční oblast (například při otevření dveří) tak dlouho, dokud se obvod zpětné vazby neuzavře.)
Doba setrvání Min.3 s (Doba setrvání je doba, během níž se aktuátor musí nacházet mimo detekční oblast.)
Způsob připojení Šroubové svorky
Bezpečnostní kontakty 13/14, 23/24
Počet bezpečnostních kontaktů 2 Relé s interně monitorovanými kontakty (Za účelem zachování bezpečnosti se vždy musejí vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (13/14 a 23/24).)
Mechanická životnost
Spínací cykly (relé) 10 x 106

Parametry elektrického připojení

Napájecí napětí DC
UB 21 ... 24 ... 27 V DC Regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %
Odběr proudu
(při přitaženém relé) 150 mA (Bez přihlédnutí k zatěžovacímu proudu na signalizačních výstupech)
Jištění
Externí (napájecí napětí UB) 0,25 ... 8 A
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Dle normy EN 60947-5-3
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 2
Průřez připojovacích vodičů
(šroubové svorky) 0,25 ... 2,5 mm²
Proud přes obvod zpětné vazby 5 ... 8 ... 10 mA
Přípustný odpor v obvodu zpětné vazby Max.600 Ω
Bezpečnostní kontakty 13/14, 23/24
Druh výstupu Reléové kontakty, bezpotenciálové
Spínaný proud
Při spínaném napětí AC 17–230 V 15 ... 1500 mA
Při spínaném napětí AC/DC 1–60 V 1 ... 300 mA (Bude-li prostřednictvím reléových výstupů sepnut proud > 300 mA ve spojení se spínaným napětím > 15 V nebo neohmická zátěž, nebude v důsledku opalu zlatých kontaktů již možné spolehlivě spínat malý proud (< 15 mA).)
Při spínaném napětí AC/DC 17–30 V 15 ... 6000 mA
Jištění
Externí (bezpečnostní obvod) dle normy EN 60269-1 6 AgG, nebo jistič 6 A (charakteristika B nebo C)
Kategorie použití podle normy EN 60947-5-1
AC-15 230 V, 1,5 A
DC-13 24 V, 1,2 A
AC-12 60 V, 0,3 A
30 V, 6 A
DC-12 60 V, 0,3 A
30 V, 6 A
Spínané zatížení
Dle c UL us Class 2 max. 30 V AC / Class 2 max. 60 V DC; 120 V AC 3 A / 240 V AC 1,5 A
Návrhové izolační napětí Ui 250 V
Návrhová odolnost proti rázovému napětí Uimp 4 kV
Podmíněný návrhový zkratový proud 100 A
Doba diskrepance
(bodů sepnutí obou relé, při čtyřech aktivních aktuátorech) Max.400 ms
Signalizační výstupy: diagnostika DIA, signalizační výstupy polohy dveří O1, O2, O3, O4
Druh výstupu Polovodičový výstup, PNP, odolný proti zkratu
Výstupní napětí 0,8 x UB ... UB V DC
Výstupní proud Max.20 mA
Vstupy: spouštěcí tlačítko S, testovací vstup TST
Vstupní proud
HIGH 5 ... 8 ... 10 mA
Vstupní napětí
LOW 0 ... 2 V DC
HIGH 15 ... UB V DC
LED STATE
LED indikace Stavová LED dioda
LED OUT
LED indikace Stav bezpečnostních výstupů
LED dioda DIA
LED indikace Diagnostická LED dioda

Pracovní oblast

Opakovatelná přesnost R
Dle EN 60947-5-2 Max.10 %

Různé

Pro schválení dle UL platí (Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným.)

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Monitorování polohy ochranného krytu
PFHD při <= 0,1 A 1,3 × 10-8 (Tato hodnota platí pro max. 506 000 spínacích cyklů / rok se spínaným proudem ≤ 0,1 A při 24 V DC nebo pro max. 100 000 spínacích cyklů / rok se spínaným proudem ≤ 1 A při 24 V DC.)
PFHD při <= 3 A 1,5 × 10-8 (Tato hodnota platí pro max. 23 000 spínacích cyklů / rok se spínaným proudem ≤ 3 A při 24 V DC.)
Kategorie 4 (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
Úroveň vlastností PL e (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
Diagnostic Coverage (DC) 99 %
Počet spínacích cyklů
≤ 0,1 A při 24 V DC Max.506000 1/Jahr
≤ 1 A při 24 V DC Max.100000 1/Jahr
≤ 3 A při 24 V DC Max.23000 1/Jahr
Doba provozu 20 y (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)

V kombinaci s Čtecí hlava CES-A-LNA-05V, CES-A-LNA-10V, CES-A-LNA-15V, CES-A-LNA-25V, CES-A-LNA-SC, CES-A-LNA-05P, CES-A-LNA-10P, CES-A-LNA-15P, CES-A-LCA-10V a Aktuátor CES-A-BDA-20

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy Min.50 mm

Detekční oblast

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu Min.4 mm (Při montáži do prostoru, který neobsahuje kovy)
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 16 mm (Při montáži do prostoru, který neobsahuje kovy)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.33 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.11 mm (Při montáži do prostoru, který neobsahuje kovy)
Hystereze spínání Min.0,5 mm (Při montáži do prostoru, který neobsahuje kovy)

V kombinaci s Čtecí hlava CES-A-LNA-05V, CES-A-LNA-10V, CES-A-LNA-15V, CES-A-LNA-25V, CES-A-LNA-SC, CES-A-LNA-05P, CES-A-LNA-10P, CES-A-LNA-15P, CES-A-LCA-10V a Aktuátor CES-A-BBA, CES-A-BCA

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy Min.50 mm

Detekční oblast

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu Min.3 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 15 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.32 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.10 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání Min.0,5 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

V kombinaci s Čtecí hlava CES-A-LQA-SC a Aktuátor CES-A-BQA

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy Min.80 mm

Detekční oblast

Zapínací vzdálenost
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) 23 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 10 mm) ± 28 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.60 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) Min.16 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 10 mm) Min.± 24 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 10 mm) Min.1 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) Min.2 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

V kombinaci s Čtecí hlava CES-A-LMN-SC a Aktuátor CES-A-BMB

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy Min.20 mm

Detekční oblast

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost Min.1,2 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 5 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy na ocelový díl.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.10 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.3,5 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy na ocelový díl.)
Hystereze spínání Min.0,1 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy na ocelový díl.)

V kombinaci s Čtecí hlava CES-A-LQA-SC a Aktuátor CES-A-BBA, CES-A-BCA

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy Min.80 mm

Detekční oblast

Zapínací vzdálenost
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 8 mm) ± 22 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) 15 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.47 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) Min.10 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 8 mm) Min.± 18 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) Min.2 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 8 mm) Min.1 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

Příslušenství

Ke stažení

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz