EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.
Naše chápání ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů
Úvodní stránkaSpolečnostOchrana životního prostředí

Naše chápání ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů

Odpovědné a udržitelné jednání je součástí naší firemní identity. Kromě sociálních a hospodářských oblastí přikládá společnost EUCHNER velký význam ekologickým otázkám: Ochrana životního prostředí a odpovědné využívání přírodních zdrojů, snižování spotřeby energie a používání materiálů s nízkým obsahem škodlivin jsou nedílnou součástí našeho strategického postupu.

Ochrana životního prostředí je pevně zakotvená v našem systému řízení. Prostřednictvím systému energetického managementu podle normy ISO 50001, certifikovaného organizací TÜV, neustále pracujeme na zlepšování energetické účinnosti, využívání energie a její spotřeby. S vývojem a realizací ekologických technologií, metod a výrobků nám pomáhá certifikace podle normy DIN EN ISO 14001. Díky optimalizovaným procesům jsme dosáhli výrazné úspory materiálu i energie. Důležitý přínos má také aktivní energetický management.

„Vyvážení ekonomických a ekologických zájmů je důležitým stavebním kamenem pro zajištění budoucnosti našeho podniku. Naše udržitelná strategie proto plní přísnější kritéria, než jaká požadují předpisy.“
Stefan Euchner, jednatel.

 

Naše nejnovější opatření pro snížení emisí CO2

V našich výrobních závodech klademe velký důraz na ekologicky a energeticky odpovědná řešení. Svědčí o tom mimo jiné četné projekty na ochranu životního prostředí a úsporu energie v nedávné minulosti, například systematické vyhodnocování spotřeby energie a opatření pro zvýšení účinnosti a optimalizaci energetického výkonu.

Diagramm: Maßnahmen zur CO2-Vermeidung.

  • V roce 2014 nechala společnost EUCHNER v nové výrobní budově navrtat 20 zemních sond, každou v hloubce 130 metrů, které dodávají energii tepelnému čerpadlu. Jedna jednotka elektřiny vyprodukuje přibližně 4,2 jednotky energie na vytápění/chlazení. Prostřednictvím rekuperace tepla také využíváme odpadní teplo z výroby stlačeného vzduchu k vytápění budov.
  • Snížení tlaku v přívodu stlačeného vzduchu z 9 barů na 7 ve třech budovách přineslo úsporu energie přibližně 12 %.
  • Přechodemklasických světelných zdrojů na moderní LED osvětlení v logistické hale ušetří Euchner 25,9 tuny emisí CO2 ročně. To odpovídá 13 cestám osobního letounu ze Stuttgartu na Kanárské ostrovy a zpět.
  • V roce 2019 jsme uvedli do provozu moderní kogenerační jednotku, která dodává elektrickou energii a teplo do několika budov. Podíl využívání vlastní elektřiny při tom činí 99 %.
  • Od roku 2021 je EUCHNER partnerem iniciativy Blue Competence německého sdružení VDMA zaměřené na vylepšování udržitelnosti. Naším partnerstvím se zavazujeme k dodržování 12 zásad udržitelnosti ve strojírenství a konstrukci výrobních systémů.
    Blue Competence Alliance Member
  • Od ledna 2022 společnost Euchner kompletně spoléhá na  zelenou elektřinu.

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz