EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.
Úvodní stránkaProhlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Odpovědný subjekt, základní pojmy, stanovení účelu

Všechny shromažďované osobní údaje ukládáme a zpracováváme v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG) a německým zákonem o informačních a komunikačních službách (TMG). Správcem ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů a poskytovatelem služby ve smyslu zákona o informačních a komunikačních službách je:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 711 7597-0
Fax +49 711 753316
www.euchner.de
info(at)euchner.de
HRA Stuttgart 221073

Základ pro zpracování osobních údajů tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, písm. b a písm. f GDPR a také § 15 TMG.
Když je na našem webu možné zadat nějaké údaje, například při odesílání žádosti o nabídku, přihlašování k odběru e-mailového zpravodaje nebo používání kontaktního formuláře, jsou určitá vstupní pole označena jako „povinné údaje“. Prostřednictvím těchto polí shromažďujeme pouze údaje, které jsou nutné k plnění smlouvy nebo k provedení požadovaného opatření. Pokud chcete, můžete nám samozřejmě poskytnout i další údaje.

Vaše osobní údaje používáme a ukládáme za účelem plnění smlouvy s vámi, resp. k provádění vámi požadovaných opatření (např. vytvoření nabídky, zodpovězení dotazu) a k reklamním účelům (v této souvislosti si přečtěte také bod 2). Jakmile osobní údaje nebudou nutné k plnění účelu, budou smazány. Pokud platí zákonné povinnosti o uchovávání dat, data jsou až do vypršení povinné lhůty pro uchovávání dat blokována a pak smazána. Upozorňujeme, že z technických důvodů a z důvodu pravidelného zálohování může dojít ke značné prodlevě s výmazem dat.

2. Propagační opatření, zejména e-mailový zpravodaj

Proti používání vašich osobních údajů k propagačním účelům můžete – vždy s účinností do budoucna – kdykoli vznést námitku, a to písemně, faxem, e-mailem nebo telefonicky, resp. odvolat souhlas, který jste nám v této souvislosti udělili.

To platí především pro e-mailový zpravodaj, například s informacemi o našich výrobcích a službách. E-mailový zpravodaj vám budeme zasílat pouze tehdy, pokud jste udělili souhlas s využíváním svých údajů k tomuto účelu nebo máme oprávněný zájem (zejména pro přímý marketing) podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Odběr e-mailového zpravodaje můžete kdykoli s účinností do budoucna odhlásit buď kliknutím na příslušný odkaz uvedený v každém e-mailovém zpravodaji, nebo tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

3. Předávání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje jsou zásadně zpřístupňovány pouze osobám, které se zabývají zpracováním vašeho dotazu či poptávky, vyřízením vaší objednávky nebo odesíláním e-mailových zpravodajů. Třetím stranám vaše osobní údaje předáváme pouze tehdy, pokud je to nutné k účelu realizace smlouvy a jejich předání výslovně odsouhlasíte nebo ho povolují právní předpisy o ochraně osobních údajů. Předáváme vždy jen nezbytně nutné údaje.

Je-li to nutné k dodání objednaného zboží, údaje o vaší adrese předáváme dopravním a logistickým společnostem.

Při zvolení způsobu platby „bankovní inkaso / vrubopis“ předáváme za účelem realizace plateb vaše údaje, které jsou k tomu nutné, vámi vybranému poskytovateli platebních služeb.
V případě prodlení s platbou můžeme vaše údaje předat také advokátním kancelářím nebo inkasním agenturám.

V těchto případech probíhá zpracování údajů u poskytovatele služeb vázaného našimi pokyny a právními předpisy o ochraně osobních údajů, který údaje nesmí používat k jinému účelu.

4. Práva subjektu údajů

Za určitých předpokladů máte právo bezplatně získat informace o svých osobních údajích, které ukládáme, nechat opravit nesprávné údaje nebo požadovat výmaz či omezení zpracování a také přenositelnost svých osobních údajů.

Proti využívání údajů k účelům přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku; proti využívání údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR můžete rovněž kdykoli s účinností do budoucna vznést námitku, jestliže existují důvody týkající se vaší konkrétní situace.

V některých případech však nesmíme data uživatelů kvůli zákonným povinnostem uchovávání dat zcela smazat. Kromě toho bychom chtěli upozornit také na vaše právo na podání stížnosti u Zemského pověřence pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím spolkové země Bádensko-Württembersko.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obracejte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kohlhammerstr. 16
70771 Leinfelden-Echterdingen, Německo.
Telefon: +49.711.7597-230
Fax: +49.711.7597-236
E-mail: kai.scholl(at)euchner.de

5. Používání souborů cookie

Na různých stránkách používáme soubory cookie, které vám umožňují procházet náš webu a používat jeho funkce, například přístup do sekcí chráněných heslem. Bez těchto souborů cookie vám nemůžeme poskytovat určité vámi požadované služby (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR).

Pokud k tomu udělíte souhlas, budeme soubory cookie podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR používat také k účelům sledování uživatelského chování, na jehož základě můžeme vylepšovat funkčnost webu a služby, které na něm poskytujeme, vytvářet statistiky o tom, jak je náš web používán, a vyhodnocovat efektivitu našich propagačních kampaní. Soubory cookie rovněž umožňují uložit údaje z předešlé návštěvy (např. uživatelské jméno, jazyk), na jejichž základě můžeme uživateli nabízet individuálně přizpůsobené služby. Soubory cookie používáme také k tomu, abychom náš web zobrazovali v souladu s vašimi potřebami; za tímto účelem případně vytváříme pseudonymní uživatelské profily, které umožňují analyzovat, jak web používáte. Kromě toho můžeme používat také soubory cookie s dalšími funkcemi sledování a cílení. Tyto soubory cookie používáme zejména k tomu, abychom vám a vašim zájmům mohli cíleněji přizpůsobovat zobrazovanou reklamu. Umožňují také uživatele sledovat na jiných stránkách. U cookies určených k cílení také takzvané reklamní sítě například detekují, kolikrát uživatel navštívil náš web, a tuto informaci mohou předávat i dalším reklamním společnostem zabývajícím se reklamou.

Cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače. Většina z námi používaných souborů cookie se po ukončení relace webového prohlížeče z vašeho pevného disku znovu smaže (takzvané relační soubory cookie). Další soubory cookie zůstávají uložené ve vašem počítači a umožňují nám znovu identifikovat váš počítač při další návštěvě (takzvané trvalé soubory cookie). Náš web si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Většina prohlížečů akceptuje soubory cookie automaticky.
Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás o ukládání souborů cookie informoval. Tím získáte přehled o jejich skutečném používání.

Souhlas, který nám udělíte, můžete kdykoli odvolat nebo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Nejsnadněji to můžete provést tak, že zakážete ukládat soubory cookie na svůj pevný disk – prohlížeč nastavte tak, aby neakceptoval soubory cookie. V takovém případě však nemusí být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce našeho webu.

6. Protokoly

Když otevřete náš web, na server se uloží údaje o vašem přístupu. Tyto údaje zahrnují například typ a verzi prohlížeče, používaný operační systém, předchozí navštívenou internetovou stránku, datum a čas dotazu na server a soubor požadovaný klientem (název souboru a adresa URL). Tyto údaje používáme v anonymizované podobě za účelem statistického vyhodnocování, přičemž je nepřiřazujeme ke konkrétnímu uživateli.

Účelem zpracovávání těchto údajů je umožnit otevírat a správně zobrazovat náš web na vašem koncovém zařízení a také optimalizovat náš web. V tom spočívá náš oprávněný zájem. Základ pro zpracování tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR a také § 15 TMG.

7. Matomo

Využíváme web Matomo (www.matomo.org), službu pro webovou analytiku společnosti InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland („Matomo“), který za účelem optimalizace a k marketingovým účelům shromažďuje a ukládá různá data. Z těchto důvodů mohou být za stejným účelem vytvářeny a vyhodnocovány pseudonymizované uživatelské profily. K tomu mohou být využívány soubory cookie (viz bod 5 výše), které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče na volajícím koncovém zařízení návštěvníka stránky. Soubory cookie umožňují mimo jiné opětovně identifikovat internetový prohlížeč. Data shromažďovaná technologií Matomo (včetně pseudonymizované IP adresy volajícího koncového zařízení návštěvníka stránky) se zpracovávají na našich serverech.

Informace v pseudonymním uživatelském profilu vygenerované souborem cookie nepoužíváme k tomu, abychom osobně identifikovali návštěvníky tohoto webu a párovali tuto informaci s osobními údaji nositele pseudonymu.

Statistická analýza používání tohoto webu za účelem optimalizace a k marketingovým účelům představuje oprávněný zájem ve smyslu příslušného právního základu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud s ukládáním a vyhodnocováním těchto dat o své návštěvě nesouhlasíte, můžete jejich ukládání a využívání naším webem kdykoli níže odmítnout jednoduchým kliknutím myší. V tomto případě se do vámi používaného prohlížeče uloží tzv. soubor opt-out cookie. Ten má za následek, že služba Matomo neshromažďuje žádné údaje o vaší relaci. Upozorňujeme, že úplné vymazání vašich souborů cookie smaže i tento opt-out cookie. Budete ho pak muset případně znovu aktivovat.

8. Používání Map Google

Na tomto webu používáme k vizuálnímu znázornění a vytváření popisů cesty k nám Mapy Google. Mapy Google je mapová služba společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Při používání služby Mapy Google přenáší a ukládá Google na servery společnosti Google v USA údaje o používání funkcí Map Google včetně vaší IP adresy. Společnost Google LLC disponuje certifikací podle „Štítu EU–USA na ochranu soukromí“ (najdete ji na adrese www.privacyshield.gov/list, kde vyhledejte slovo „Google“). „Štít na ochranu soukromí“ je dohoda mezi Evropskou Unií (EU) a USA, jejímž cílem je zaručit v USA dodržování evropských standardů v oblasti ochrany osobních údajů.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google, může společnost Google zpracovávané informace v závislosti na nastavení účtu přidávat k vašemu účtu a nakládat s nimi jako s osobními údaji; v této souvislosti viz zejména https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs.
Službu Mapy Google můžete deaktivovat a zamezit tak přenášení údajů na servery společnosti Google. Provedete to deaktivací JavaScriptu ve svém prohlížeči. Upozorňujeme ale, že v takovém případě nebudete moct používat funkci zobrazení map.

Možnost vizuálního znázornění představuje oprávněný zájem ve smyslu příslušného právního základu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Další informace o podmínkách používání služby Mapy Google a o zpracovávání údajů společností Google najdete na webech společnosti Google, například na adrese:

9. Používání webových fontů Monotype

Na našem webu používáme webové fonty „fonts.com“, službu společnosti Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2–4, 61352 Bad Homburg.

Vaše IP adresa může být v rámci používání těchto služeb přenášena na servery společnosti Monotype GmbH a ukládána do běžných webových protokolů. Za další zpracování těchto informací odpovídá společnost Monotype GmbH, příslušné podmínky a možnosti nastavení najdete v zásadách ochrany soukromí služby „fonts.com“ (www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/).

Službu „fonts.com“ využíváme v zájmu jednotného a atraktivního zobrazení naší internetové prezentace. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz