EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CES-AZ-UES-01B (Obj. č. 105139)

Vyhodnocovací jednotka CES-AZ-UES-01B (pro 1 čtecí hlavu)

  • Možnost připojení jedné čtecí hlavy
  • 2× bezpečnostní výstup (reléové kontakty, s 2 interně propojenými spínacími kontakty na každém výstupu)
  • Možnost připojení spouštěcího tlačítka a obvodu zpětné vazby
  • Multicode
  • Násuvné připojovací svorky
  • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1
CES-AZ-UES-01B (Obj. č. 105139)

Popis

Vyhodnocování typu Multicode

Vyhodnocovací jednotka detekuje každý vhodný aktuátor.

Monitorování stavu jištění

Vyhodnocovací jednotky konstrukční řady CES-AZ umožňují používat čtecí hlavy s integrovaným jištěním ochranného krytu pro ochranu osob při dobíhajících pohybech stroje. Vhodné čtecí hlavy najdete v části Příslušenství.

Kategorie dle normy EN ISO 13849-1

Dvě redundantní bezpečnostní větve (reléové kontakty), každá se dvěma interními monitorovanými spínacími kontakty, vhodné pro:

  • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1

Každá bezpečnostní větev je zabezpečena nezávisle.

LED indikace

STATE

Stavová LED dioda

DIA

Diagnostická LED dioda

OUT

Stav bezpečnostního výstupu

Dodatečné přípojky

TST

Vstup pro autodiagnostický test

O1

Monitorovací výstup (polovodičový)

DIA

Diagnostický výstup

Y1, Y2

Obvod zpětné vazby

S

Připojení spouštěcího tlačítka (monitorování sestupné hrany)

Důležité: Násuvné připojovací svorky nejsou součástí dodávky a musejí se objednávat zvlášť.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Blokové schéma zapojení
Blokové schéma zapojení

Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy
1Vhodné na nosnou lištu 35 mm dle normy EN 60715

Příklady připojení

Příklady připojení

Technické údaje

Atesty

EAC_RU C-DE.MO05.B.00971/20c_UL_us_E155795_3/1TUEV Süd München_71361397_DGUV_ET 20018_ET 20019CCC_2020980305000537_CQC2014010303679509

Pracovní oblast

Opakovatelná přesnost R
Podle EN 60947-5-2 max. 10 %

Ovládací a indikační prvky

LED indikace
Diagnostická LED dioda
Stav sepnutí bezpečnostních kontaktů
Stavová LED dioda

Parametry elektrického připojení

Jištění
Externí (napájecí napětí UB) 0.25 ... 8 A
Průřez připojovacích vodičů
(násuvné šroubové / pružinové klecové svorky) 0.25 ... 2.5 mm²
Napájecí napětí DC
UB 21 ... 24 ... 27 V DC Regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Podle normy EN 60947-5-3
Odběr proudu
(při přitaženém relé) 150 mA (Bez přihlédnutí k zatěžovacímu proudu na signalizačních výstupech)
Proud přes obvod zpětné vazby 5 ... 8 ... 10 mA
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 2
Přípustný odpor v obvodu zpětné vazby max. 600 Ω
Vstupy: Spouštěcí tlačítko S, testovací vstup TST
Vstupní napětí
HIGH 15 ... UB V DC
LOW 0 ... 2 V DC
Vstupní proud
HIGH 5 ... 8 ... 10 mA
Signalizační výstupy: Diagnostika DIA, signalizační výstup polohy dveří O1
Druh výstupu Polovodičový výstup, PNP, odolný proti zkratu
Výstupní napětí 0.8 x UB ... UB V DC
Výstupní proud max. 20 mA
Bezpečnostní kontakty 13/14, 23/24
Jištění
Externí (bezpečnostní obvod) podle normy EN 60269-1 6 AgG, nebo jistič 6 A (charakteristika B nebo C)
Druh výstupu Reléové kontakty, bezpotenciálové
Podmíněný návrhový zkratový proud 100 A
Návrhové izolační napětí Ui 250 V
Návrhová odolnost proti rázovému napětí Uimp 4 kV
Doba diskrepance
(bodů sepnutí obou relé) max. 25 ms
Kategorie použití
AC-12 60 V, 0,3 A
DC-12 30 V, 6 A
AC-15 230 V, 2 A
AC-12 30 V, 6 A
DC-13 24 V, 3 A
DC-12 60 V, 0,3 A
Spínané zatížení
Dle c UL us Class 2 max. 30 V AC / Class 2 max. 60 V DC; 120 V AC 3 A / 240 V AC 1,5 A
Spínaný proud
Při spínaném napětí AC/DC 5–30 V 10 ... 6000 mA
Při spínaném napětí AC/DC 21–60 V 1 ... 300 mA
Při spínaném napětí AC 5–230 V 10 ... 2000 mA

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Způsob připojení Násuvné připojovací svorky, kódované (Svorky nejsou součástí dodávky)
Počet čtecích hlav Možnost připojení jedné čtecí hlavy
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu 10 ... 12 s (Po zapnutí napájecího napětí jsou během prodlevy do dosažení pohotovostního stavu reléové výstupy vypnuté a signalizační výstup polohy dveří je nastaven na potenciál LOW. Za účelem vizuální signalizace prodlevy bliká frekvencí cca 15 Hz zelená LED dioda STATE.)
Frekvence spínání max. 0.25 Hz (Při monitorování pomocí obvodu zpětné vazby se musejí aktuátory nacházet mimo detekční oblast (například při otevření dveří) tak dlouho, dokud se neuzavře obvod zpětné vazby)
Vlhkost vzduchu
Nekondenzující max. 80 % rH
Montážní vzdálenost
Ze strany vůči sousednímu přístroji min. 10 mm (Při montáži více vyhodnocovacích jednotek vedle sebe v jednom skříňovém rozvaděči bez oběhu vzduchu (např. ventilátor) je nutné mezi vyhodnocovacími jednotkami dodržet montážní rozestup min. 10 mm. Dodržení montážního rozestupu umožňuje volný odtah tepla z vyhodnocovací jednotky.)
Způsob montáže Nosná lišta 35 mm podle normy DIN EN 60715 TH35
Reakční doba
Prodleva odezvy spouštěcího tlačítka (při provozním režimu Ruční spouštění) 200 ... 300 ms
Doba stisknutí spouštěcího tlačítka (při provozním režimu Ruční spouštění) min. 250 ms
Po změně stavu ovládání max. 210 ms (Podle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru. V případě elektromagnetického rušení, které přesahuje požadavky podle normy EN 60947-5-3, se prodleva při vypnutí zvýší na max. 250 ms. Po krátkodobé aktivaci (<0,25 s), po níž okamžitě následuje další aktivace, se prodleva při zapnutí zvýší na max. 3 s.)
Krytí IP20
Okolní teplota
Při UB = 24 V DC -20 ... +55 °C
Doba setrvání min. 3 s (Doba setrvání je doba, během níž se aktuátor musí nacházet mimo detekční oblast.)
Materiál
Pouzdro Plast PA6.6
Bezpečnostní kontakty 13/14, 23/24
Počet bezpečnostních kontaktů 2 Relé s interně monitorovanými kontakty
Mechanická životnost
Spínací cykly (relé) 10 x 10⁶

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Počet spínacích cyklů
≤ 0,1 A při 24 V DC max. 760000 1/y
≤ 1 A při 24 V DC max. 153000 1/y
≤ 3 A při 24 V DC max. 34600 1/y
Diagnostic Coverage (DC) 99 %
Doba provozu 20 y (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
Monitorování polohy ochranného krytu
Kategorie 4 (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
Úroveň vlastností PL e (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
PFHD 1,9 × 10–8 (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)

Různé

Pro schválení podle UL platí Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným.

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LMN-SC

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy min. 20 mm (Při montáži více vyhodnocovacích jednotek vedle sebe v jednom skříňovém rozvaděči bez oběhu vzduchu (např. ventilátor) je nutné mezi vyhodnocovacími jednotkami dodržet montážní rozestup min. 10 mm. Dodržení montážního rozestupu umožňuje volný odtah tepla z vyhodnocovací jednotky.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LNA-SC-077715, CES-A-LNA-05P-077806, CES-A-LNA-10P-077807, CES-A-LNA-05V-071845, CES-A-LNA-10V-071846, CES-A-LNA-15V-071847, CES-A-LNA-25V-071975, CES-A-LNA-15P-084682, CES-A-LCA-10V

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy min. 50 mm (Při montáži více vyhodnocovacích jednotek vedle sebe v jednom skříňovém rozvaděči bez oběhu vzduchu (např. ventilátor) je nutné mezi vyhodnocovacími jednotkami dodržet montážní rozestup min. 10 mm. Dodržení montážního rozestupu umožňuje volný odtah tepla z vyhodnocovací jednotky.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LMN-SC a aktuátorem CES-A-BMB

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost min. 1.2 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 5 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy na ocelový díl.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 10 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 3.5 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy na ocelový díl.)
Hystereze spínání 0.1 ... 0.3 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy na ocelový díl.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LNA-SC-077715, CES-A-LNA-05P-077806, CES-A-LNA-10P-077807, CES-A-LNA-05V-071845, CES-A-LNA-10V-071846, CES-A-LNA-15V-071847, CES-A-LNA-25V-071975, CES-A-LNA-15P-084682, CES-A-LCA-10V a aktuátorem CES-A-BDA-18-156935

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu min. 5 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 16 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 32 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 10 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání
Při odchylce soustřednosti m = 0 0.5 ... 1.4 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LQA-SC a aktuátorem CES-A-BBA-071840, CES-A-BCA

Zapínací vzdálenost
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) 15 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 8 mm) +/- 22 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 47 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) min. 10 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 8 mm) min. +/- 18 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 8 mm) 1 ... 1.8 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) 2 ... 3 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LQA-SC a aktuátorem CES-A-BQA

Zapínací vzdálenost
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 10 mm) +/- 28 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) 23 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 60 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 10 mm) min. +/- 24 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) min. 16 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) 2 ... 3 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 10 mm) 1 ... 1.3 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LQA-SC

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy min. 80 mm (Při montáži více vyhodnocovacích jednotek vedle sebe v jednom skříňovém rozvaděči bez oběhu vzduchu (např. ventilátor) je nutné mezi vyhodnocovacími jednotkami dodržet montážní rozestup min. 10 mm. Dodržení montážního rozestupu umožňuje volný odtah tepla z vyhodnocovací jednotky.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LNA-SC-077715, CES-A-LNA-05P-077806, CES-A-LNA-10P-077807, CES-A-LNA-05V-071845, CES-A-LNA-10V-071846, CES-A-LNA-15V-071847, CES-A-LNA-25V-071975, CES-A-LNA-15P-084682, CES-A-LCA-10V a aktuátorem CES-A-BDA-20

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu min. 4 mm (Při montáži do prostoru, který neobsahuje kovy)
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 16 mm (Při montáži do prostoru, který neobsahuje kovy)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 33 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 11 mm (Při montáži do prostoru, který neobsahuje kovy)
Hystereze spínání 0.5 ... 2 mm (Při montáži do prostoru, který neobsahuje kovy)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LSP-05V-104966, CES-A-LSP-10V-104967, CES-A-LSP-SB-104969, CES-A-LSP-15V-106271 a aktuátorem CES-A-BSP-104970

Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 20 mm (Tyto hodnoty platí pro montáž čtecí hlavy a aktuátoru do hliníkového profilu 45 × 45 mm.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 45 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 10 mm (Tyto hodnoty platí pro montáž čtecí hlavy a aktuátoru do hliníkového profilu 45 × 45 mm.)
Hystereze spínání 1 ... 4 mm (Tyto hodnoty platí pro montáž čtecí hlavy a aktuátoru do hliníkového profilu 45 × 45 mm.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LMN-SC a aktuátorem CES-A-BDA-18-156935

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu min. 3 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 9 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 21 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 6 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání
Při odchylce soustřednosti m = 0 0.5 ... 1 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LNN-SC-106601, CES-A-LNN-05V-106602, CES-A-LNN-10V-113294, CES-A-LNN-25V-115107

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy min. 160 mm (Při montáži více vyhodnocovacích jednotek vedle sebe v jednom skříňovém rozvaděči bez oběhu vzduchu (např. ventilátor) je nutné mezi vyhodnocovacími jednotkami dodržet montážní rozestup min. 10 mm. Dodržení montážního rozestupu umožňuje volný odtah tepla z vyhodnocovací jednotky.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LMN-SC a aktuátorem CES-A-BBA-071840

Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 8 mm Při bočním nájezdu je nutné dodržet vzdálenost s = 3 mm. (Tato hodnota platí pro nelícující montáž čtecí hlavy do kovového dílu a aktuátoru na místo, v jehož okolí se nevyskytují kovové díly.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar
Při odchylce soustřednosti m = 0 max. 25 mm (Tato hodnota platí pro nelícující montáž čtecí hlavy do kovového dílu a aktuátoru na místo, v jehož okolí se nevyskytují kovové díly.)
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 5 mm (Tato hodnota platí pro nelícující montáž čtecí hlavy do kovového dílu a aktuátoru na místo, v jehož okolí se nevyskytují kovové díly.)
Hystereze spínání
Při odchylce soustřednosti m = 0 1 ... 1.8 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy do kovového dílu a aktuátoru na místo, v jehož okolí se nevyskytují kovové díly.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LNA-SC-077715, CES-A-LNA-05P-077806, CES-A-LNA-10P-077807, CES-A-LNA-05V-071845, CES-A-LNA-10V-071846, CES-A-LNA-15V-071847, CES-A-LNA-25V-071975, CES-A-LNA-15P-084682, CES-A-LCA-10V a aktuátorem CES-A-BBA-071840, CES-A-BCA

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu min. 3 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 15 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 26 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 10 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání 0.5 ... 2 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LNN-SC-106601, CES-A-LNN-05V-106602, CES-A-LNN-10V-113294, CES-A-LNN-25V-115107 a aktuátorem CES-A-BBN-106600

Zapínací vzdálenost
Ve směru Z (při odchylce soustřednosti X, Y = 0), ve směru X (při odchylce soustřednosti Y, Z = 0) 15 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar
Ve směru X nebo Z max. 50 mm
Ve směru Y max. 100 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Ve směru Z (při odchylce soustřednosti X, Y = 0), ve směru X (při odchylce soustřednosti Y, Z = 0) min. 10 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání 1 ... 4 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LMN-SC a aktuátorem CES-A-BDA-20

Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 9 mm Při bočním nájezdu je nutné dodržet vzdálenost s = 4 mm. (Tato hodnota platí pro nelícující montáž čtecí hlavy do kovového dílu a aktuátoru na místo, v jehož okolí se nevyskytují kovové díly.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar
Při odchylce soustřednosti m = 0 max. 26 mm (Tato hodnota platí pro nelícující montáž čtecí hlavy do kovového dílu a aktuátoru na místo, v jehož okolí se nevyskytují kovové díly.)
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 6 mm (Tato hodnota platí pro nelícující montáž čtecí hlavy do kovového dílu a aktuátoru na místo, v jehož okolí se nevyskytují kovové díly.)
Hystereze spínání
Při odchylce soustřednosti m = 0 1 ... 1.8 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy do kovového dílu a aktuátoru na místo, v jehož okolí se nevyskytují kovové díly.)

V kombinaci s čtecí hlavou CES-A-LNN-SC-106601, CES-A-LNN-05V-106602, CES-A-LNN-10V-113294, CES-A-LNN-25V-115107 a aktuátorem CES-A-BDN-06-104730

Zapínací vzdálenost
Ve směru Z (při odchylce soustřednosti X, Y = 0), ve směru X (při odchylce soustřednosti Y, Z = 0) 19 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar
Ve směru X nebo Z max. 50 mm
Ve směru Y max. 100 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Ve směru Z (při odchylce soustřednosti X, Y = 0), ve směru X (při odchylce soustřednosti Y, Z = 0) min. 14 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání 4 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

Příslušenství

Ke stažení

Celé balení

Stáhněte si všechny důležité dokumenty jedním kliknutím.

Obsahuje:

  • Návod k použití a příp. dodatky k návodu k použití nebo stručné návody
  • Příp. datové listy jako dodatek k návodu k použití
  • Prohlášení o shodě
Stáhnout kompletní balíček (ZIP, 8,6 MB)

Jednotlivé dokumenty

Ostatní dokumenty

Objednací údaje

Obj. č. 105139
Název výrobku CES-AZ-UES-01B
Hmotnost brutto 0,229kg
Číslo celního tarifu 85364110

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz