EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 (Obj. č. 110906)

Bezkontaktní bezpečnostní spínač CET-AR-..., M12

 • Bezpečnostní spínače s jištěním ochranného krytu a integrovanou vyhodnocovací elektronikou
 • Držicí síla až 6500 N
 • Až 20 sériově řazených spínačů
 • Monitorování příčného zkratu
 • 2× bezpečnostní výstup (polovodičový)
 • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1
 • 2× konektor M12
 • Multicode
 • Signalizační výstup polohy dveří
 • Indikace polohy dveří pomocí LED diody
 • Směr nájezdu A (stav při dodání)
CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 (Obj. č. 110906)

Popis

Směr nájezdu

Horizontálně

Možnost nastavení v krocích po 90 stupních.

Bezpečnostní spínač

Přístroj se smí provozovat jen ve spojení s aktuátorem CET-A-...

Důležité:Aktuátor se musí objednávat zvlášť.

Vyhodnocovací jednotka Multicode

Spínač detekuje každý vhodný aktuátor.

Napájecí napětí elektromagnetu

 • 24 V DC +10 %, –15 %

Způsob jištění ochranného krytu

CET3

Princip klidového proudu, jištění ochranného krytu silou pružiny. Odjištění připojením napětí k jisticímu elektromagnetu. Zároveň se sleduje poloha dveří. Signalizační výstup polohy dveří OUT D se přepne na úroveň HIGH, jakmile se aktuátor nachází nad vysunutým vyhazovačem (stav: dveře zavřeny, jištění ochranného krytu neaktivní). Výstup OUT D zůstává zapnut i při aktivním jištění ochranného krytu.

LED indikace

LED dioda State

Stavová LED dioda

LED dioda DIA

Diagnostická LED dioda

LED 1 červená

Libovolně ovladatelná

LED 2 zelená

Svítí při zavřených dveřích

Dodatečné přípojky

OUT

Monitorovací výstup (polovodičový)

OUT D

Signalizační výstup polohy dveří

RST

Resetovací vstup

Kategorie dle normy EN ISO 13849-1

Díky dvěma redundantním polovodičovým (bezpečnostním) výstupům s interním monitorováním vhodný pro:

 • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1
 • Uvedené bezpečnostní parametry platí pro libovolné montážní polohy bezpečnostního spínače.

Důležité:Chcete-li dosáhnout uvedené kategorie dle normy EN ISO 13849-1, musejí se vždy vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (OA a OB).

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Blokové schéma zapojení
Blokové schéma zapojení
CET: Bezpečnostní spínač s kódovaným transpondérem a jištěním ochranného krytu v praxi

Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy

Příklady připojení

Příklady připojení

Technické údaje

Atesty

EAC_RU C-DE.MO05.B.00971/20c_UL_us_E155795_3/8DGUV_ET 20018_ET 20019

Pracovní oblast

Opakovatelná přesnost R
Podle EN 60947-5-2 10 %

Parametry elektrického připojení

Jištění
Externí (napájecí napětí UB) 0.25 ... 8 A
Externí (napájecí napětí elektromagnetu UCM) 0.5 ... 8 A
Příkon
Elektromagnet 11 W
Připojovací kabel 30 V DC, 2 A (Pro požadavky dle kódu UL Category (CYJV/CYJV7))
Napájecí napětí DC
LED 24 V DC -15% V DC ... +10% V DC
UB 24 V DC -15% ... +15% Zabezpečeno proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %, PELV
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Podle normy EN IEC 60947-5-3
Kategorie použití
DC-13 24 V, 200mA (Varování: Při indukční zátěži musejí být výstupy chráněny nulovou diodou)
Napájecí napětí elektromagnetu DC
UCM 24 V DC -15% ... +10% Zabezpečeno proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %, PELV
Zatěžovatel elektromagnetu DZ 100 %
Spínané zatížení
Podle UL 24 V DC, třída 2 (Alternativy viz návod k použití)
Třída ochrany
EN IEC 61140 III
Odběr proudu
IB 80 mA
ICM 450 mA
Testovací impulzy max. 1 ms
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 3
Signalizační výstup OUT D
Druh výstupu PNP, odolné proti zkratu
Výstupní napětí
OUT D 0.8xUB ... UB V DC
Spínaný proud
OUT D 1 ... 50 mA
Prodleva sepnutí od změny stavu max. 700 ms
Signalizační výstup OUT
Druh výstupu PNP, odolné proti zkratu
Výstupní napětí
OUT 0.8xUB ... UB V DC
Spínaný proud
OUT 1 ... 50 mA
Prodleva sepnutí od změny stavu max. 400 ms
Bezpečnostní výstupy OA/OB
Druh výstupu 2 polovodičové výstupy, PNP, odolné proti zkratu
Výstupní napětí
HIGH U(OA,OB) UB-1.5V ... UB V DC
LOW U(OA,OB) 0 ... 1 V DC
Doba diskrepance
Obou bezpečnostních výstupů max. 10 ms
Doba do zapnutí 400 ms
Zbytkový proud Ir max. 0.25 mA
Doba rizika podle EN 60947-5-3
Samostatný přístroj max. 400 ms
Doba rizika podle EN 60947-5-3, prodloužení pro každý další přístroj max. 5 ms
Spínaný proud
Na každém bezpečnostním výstupu OA/OB 1 ... 200 mA

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Rychlost nájezdu max. 20 m/min
Způsob připojení 2× konektor M12, 5- a 8pól.
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu 10 s
Montážní poloha Libovolná (Pokud možno s hlavou směřující dolů)
Frekvence spínání max. 0.5 Hz
Stupeň volnosti X ±5 mm
Stupeň volnosti Y ±5 mm
Stupeň volnosti Z ±4 mm
Mechanická životnost 2 x 10⁶
Odolnost proti nárazům a vibracím Podle normy EN IEC 60947-5-3
Krytí IP67 (Konektor/protikus v sešroubovaném stavu)
Okolní teplota
při UB= 24 V DC -20 ... +55 °C
Materiál
Rampa Nerezová ocel
Pouzdro bezpečnostního spínače Hliníkový tlakový odlitek
Držící síla Fmax 6500 N
Držící síla FZh 5000 N (FZH = FMAX/1,3)
Princip jištění Princip klidového proudu

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Doba provozu 20 y
Ovládání jištění ochranného krytu
Kategorie V závislosti na externím ovládání jištění ochranného krytu
Úroveň vlastností V závislosti na externím ovládání jištění ochranného krytu (LED diody mají stejný zemní potenciál jako jisticí elektromagnet)
PFHD V závislosti na externím ovládání jištění ochranného krytu (LED diody mají stejný zemní potenciál jako jisticí elektromagnet)
Monitorování jištění a polohy ochranného krytu
Kategorie
Libovolná montážní poloha 4
Úroveň vlastností PL e
PFHD
Libovolná montážní poloha 3,1 × 10-9

Různé

Pro schválení podle UL platí Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným, viz návod k použití

Příslušenství

Ke stažení

Celé balení

Stáhněte si všechny důležité dokumenty jedním kliknutím.

Obsahuje:

 • Návod k použití a příp. dodatky k návodu k použití nebo stručné návody
 • Příp. datové listy jako dodatek k návodu k použití
 • Prohlášení o shodě
Stáhnout kompletní balíček (ZIP, 25,2 MB)

Jednotlivé dokumenty

Č. dok.
Verze
Jazyk
Velikost
Č. dok. 2110788
Návod k použití Bezpečnostní spínač s kódovaným transpondérem a jištěním ochranného krytu CET.-AR-… (Unicode/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
Operating Instructions Transponder-Coded Safety Switch with Guard Locking CET.-AR-… (Unicode/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
3,8 MB
Č. dok. 2110788
Mode d’emploi Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur avec interverrouillage CET.-AR-… (unicode / multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
3,9 MB
Č. dok. 2110788
Manual de instrucciones Interruptor de seguridad con codificación por transponder con bloqueo CET.-AR-… (Unicode/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
3,8 MB
Č. dok. 2110788
Betriebsanleitung Transpondercodierter Sicherheitsschalter CET.-AR-…
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
3,8 MB
Č. dok. 2110788
Istruzioni di impiego Finecorsa di sicurezza con codifica a transponder con meccanismo di ritenuta CET.-AR-… (Unicode/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
3,8 MB
Č. dok. 2110788
使用说明书 应答机编码安全开关 配有门锁功能 CET.-AR-… (特殊/通用编码)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
操作説明書 トランスポンダー コーデッド安全スイッチ ガードロック付き CET.-AR-… (ユニコード/マルチコード)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
Инструкция по эксплуатации Транспондерный предохранительный выключатель с защитной блокировкой CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
Driftsvejledning Transponderkodet sikkerhedsafbryder med tilholder CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,0 MB
Č. dok. 2110788
Instrukcja obsługi Wyłącznik bezpieczeństwa kodowany transponderowo z blokadą CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
Návod na prevádzku Bezpečnostný spínač kódovaný transpondérom s istením CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
İşletim kılavuzu Kapalı tutma mekanizmalı aktarıcı kodlu emniyet şalteri CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
Instrucțiuni de utilizare Întrerupător de siguranță codat cu transponder cu blocare de protecție CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB

Ostatní dokumenty

Objednací údaje

Obj. č. 110906
Název výrobku CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906
Hmotnost brutto 1,263kg
Číslo celního tarifu 85365019

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz