EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CET4-AP-CRA-AH-50X-SI-112082 (Obj. č. 112082)

Bezkontaktní bezpečnostní spínač CET-AP-..., pro připojení k decentralizované periferii

 • Bezpečnostní spínače s jištěním ochranného krytu a integrovanou vyhodnocovací elektronikou
 • Držicí síla až 6500 N
 • Přímé připojení k decentralizovaným periferním systémům (např. ET200pro)
 • Monitorování příčného zkratu
 • 2× bezpečnostní výstup (polovodičový)
 • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1
 • 2× konektor M12
 • Unicode
 • Indikace polohy dveří pomocí LED diody
 • Směr nájezdu A (stav při dodání)
CET4-AP-CRA-AH-50X-SI-112082 (Obj. č. 112082)

Popis

Směr nájezdu

Horizontálně

Možnost nastavení v krocích po 90 stupních.

Bezpečnostní spínač

Přístroj se smí provozovat jen ve spojení s aktuátorem CET-A-...

Důležité:Aktuátor se musí objednávat zvlášť.

Vyhodnocování typu Unicode

Každý aktuátor má vysokou úroveň kódování (Unicode). Spínač detekuje pouze naučené aktuátory. Je možné naučit další aktuátory. Jednotka rozpozná vždy pouze aktuátor, který byl naučen jako poslední.

Napájecí napětí elektromagnetu

 • 24 V DC +10 %, –15 %

Způsob jištění ochranného krytu

CET4

Princip pracovního proudu, jištění ochranného krytu silou elektromagnetu. Aktivace jištění ochranného krytu připojením napětí k jisticímu elektromagnetu.

LED indikace

LED dioda State

Stavová LED dioda

LED dioda DIA

Diagnostická LED dioda

LED 1 červená

Svítí, když je k elektromagnetu připojeno napětí

LED 2 zelená

Svítí při zavřených dveřích

Kategorie dle normy EN ISO 13849-1

Díky dvěma redundantním polovodičovým (bezpečnostním) výstupům s interním monitorováním vhodný pro:

 • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1
 • Uvedené bezpečnostní parametry platí pro libovolné montážní polohy bezpečnostního spínače.

Důležité:Chcete-li dosáhnout uvedené kategorie dle normy EN ISO 13849-1, musejí se vždy vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (OA a OB).

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Blokové schéma zapojení
Blokové schéma zapojení
Připojení k decentralizované periferii
Připojení k decentralizované periferii
CET3-AP: Montáž nouzového odjišťovacího prvku
CET3-AP: Montáž a uvedení do provozu
CET: Bezpečnostní spínač s kódovaným transpondérem a jištěním ochranného krytu v praxi
CET3-AP: Montáž pomocného odjišťovacího prvku vybaveného zámkem

Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy

Příklady připojení

Příklady připojení

Příklady připojení

Příklady připojení

Technické údaje

Atesty

EAC_RU C-DE.MO05.B.00971/20c_UL_us_E155795_3/8DGUV_ET 20018_ET 20019

Pracovní oblast

Opakovatelná přesnost R
Podle EN 60947-5-2 10 %

Parametry elektrického připojení

Jištění
Externí (napájecí napětí elektromagnetu UCM) 0.5 ... 8 A
Externí (napájecí napětí UB) 0.25 ... 8 A
Příkon
Elektromagnet 11 W
Připojovací kabel 30 V DC, 2 A (Pro požadavky dle kódu UL Category (CYJV/CYJV7))
Napájecí napětí DC
LED 24 V DC -15% V DC ... +10% V DC
UB 24 V DC -15% ... +15% Zabezpečeno proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %, PELV
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Podle normy EN IEC 60947-5-3
Kategorie použití
DC-13 24 V, 200mA (Varování: Při indukční zátěži musejí být výstupy chráněny nulovou diodou)
Napájecí napětí elektromagnetu DC
UCM 24 V DC -15% ... +10% Zabezpečeno proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %, PELV
Zatěžovatel elektromagnetu DZ 100 %
Spínané zatížení
Podle UL 24 V DC, třída 2 (Alternativy viz návod k použití)
Třída ochrany
EN IEC 61140 III
Odběr proudu
ICM 450 mA
IB 80 mA
Testovací impulzy max. 0.3 ms (Platí pro zátěž C <= 30 nF a R <= 20 kΩ)
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 3

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Rychlost nájezdu max. 20 m/min
Způsob připojení 2× konektor M12, 5pól.
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu 1 s
Montážní poloha Libovolná (Pokud možno s hlavou směřující dolů)
Frekvence spínání max. 0.5 Hz
Stupeň volnosti X ±5 mm
Stupeň volnosti Y ±5 mm
Stupeň volnosti Z ±4 mm
Mechanická životnost 2 x 10⁶
Odolnost proti nárazům a vibracím Podle normy EN IEC 60947-5-3
Krytí IP67 (Konektor/protikus v sešroubovaném stavu)
Okolní teplota
Při UB = 24 V DC -20 ... +55 °C
Materiál
Pouzdro bezpečnostního spínače Hliníkový tlakový odlitek
Rampa Nerezová ocel
Držící síla Fmax 6500 N
Držící síla FZh 5000 N
Princip jištění Princip pracovního proudu

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Doba provozu 20 y
Monitorování jištění a polohy ochranného krytu
Kategorie
Libovolná montážní poloha 4
Úroveň vlastností PL e
PFHD
Libovolná montážní poloha 3,1 × 10-9

Různé

Pro schválení podle UL platí Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným, viz návod k použití

Příslušenství

Ke stažení

Celé balení

Stáhněte si všechny důležité dokumenty jedním kliknutím.

Obsahuje:

 • Návod k použití a příp. dodatky k návodu k použití nebo stručné návody
 • Příp. datové listy jako dodatek k návodu k použití
 • Prohlášení o shodě
Stáhnout kompletní balíček (ZIP, 8,2 MB)

Jednotlivé dokumenty

Ostatní dokumenty

Objednací údaje

Obj. č. 112082
Název výrobku CET4-AP-CRA-AH-50X-SI-112082
Hmotnost brutto 1,215kg
Číslo celního tarifu 85365019

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz