EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2290-113139 (Obj. č. 113139)

Bezkontaktní bezpečnostní spínač CET-AR-..., M12, s bovdenovým odjišťovacím prvkem (3 m)

 • Bezpečnostní spínače s jištěním ochranného krytu a integrovanou vyhodnocovací elektronikou
 • Držicí síla až 6500 N
 • Až 20 sériově řazených spínačů
 • Monitorování příčného zkratu
 • 2× bezpečnostní výstup (polovodičový)
 • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1
 • 2× konektor M12
 • Unicode
 • Signalizační výstup polohy dveří
 • Indikace polohy dveří pomocí LED diody
 • Učicí vstup
 • Bovdenový odjišťovací prvek, 3 m, samočinný návrat do výchozí polohy
 • Směr nájezdu A (stav při dodání)
CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2290-113139 (Obj. č. 113139)

Popis

Směr nájezdu

Horizontálně

Možnost nastavení v krocích po 90 stupních.

Bezpečnostní spínač

Přístroj se smí provozovat jen ve spojení s aktuátorem CET-A-...

Důležité:Aktuátor se musí objednávat zvlášť.

Vyhodnocování typu Unicode

Každý aktuátor má vysokou úroveň kódování (Unicode). Spínač detekuje pouze naučené aktuátory. Je možné naučit další aktuátory. Jednotka rozpozná vždy pouze aktuátor, který byl naučen jako poslední.

Napájecí napětí elektromagnetu

 • 24 V DC +10 %, –15 %

Způsob jištění ochranného krytu

CET3

Princip klidového proudu, jištění ochranného krytu silou pružiny. Odjištění připojením napětí k jisticímu elektromagnetu. Zároveň se sleduje poloha dveří. Signalizační výstup polohy dveří OUT D se přepne na úroveň HIGH, jakmile se aktuátor nachází nad vysunutým vyhazovačem (stav: dveře zavřeny, jištění ochranného krytu neaktivní). Výstup OUT D zůstává zapnut i při aktivním jištění ochranného krytu.

LED indikace

LED dioda State

Stavová LED dioda

LED dioda DIA

Diagnostická LED dioda

LED 1 červená

Libovolně ovladatelná

LED 2 zelená

Svítí při zavřených dveřích

Dodatečné přípojky

OUT

Monitorovací výstup (polovodičový)

OUT D

Signalizační výstup polohy dveří

RST

Resetovací vstup

J

Učicí vstup

Kategorie dle normy EN ISO 13849-1

Díky dvěma redundantním polovodičovým (bezpečnostním) výstupům s interním monitorováním vhodný pro:

 • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1
 • Uvedené bezpečnostní parametry platí pro libovolné montážní polohy bezpečnostního spínače.

Důležité:Chcete-li dosáhnout uvedené kategorie dle normy EN ISO 13849-1, musejí se vždy vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (OA a OB).

Bovdenový odjišťovací prvek

Bovdenový odjišťovací prvek umožňuje na dálku odjistit ochranný kryt pomocí tažného lanka. Díky flexibilnímu uložení tažného lanka lze ochranný kryt odjistit i za nepřístupných montážních situací.

Důležité:Bovdenové odjištění nepředstavuje bezpečnostní funkci.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Blokové schéma zapojení
Blokové schéma zapojení
CET: Bezpečnostní spínač s kódovaným transpondérem a jištěním ochranného krytu v praxi

Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy
1Délka bovdenu
2Délka lanka

Příklady připojení

Příklady připojení

Technické údaje

Atesty

EAC_RU C-DE.MO05.B.00971/20c_UL_us_E155795_3/8DGUV_ET 20018_ET 20019

Pracovní oblast

Opakovatelná přesnost R
Podle EN 60947-5-2 10 %

Parametry elektrického připojení

Jištění
Externí (napájecí napětí elektromagnetu UCM) 0.5 ... 8 A
Externí (napájecí napětí UB) 0.25 ... 8 A
Příkon
Elektromagnet 11 W
Připojovací kabel 30 V DC, 2 A (Pro požadavky dle kódu UL Category (CYJV/CYJV7))
Napájecí napětí DC
LED 24 V DC -15% V DC ... +10% V DC
UB 24 V DC -15% ... +15% Zabezpečeno proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %, PELV
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Podle normy EN IEC 60947-5-3
Kategorie použití
DC-13 24 V, 200mA (Varování: Při indukční zátěži musejí být výstupy chráněny nulovou diodou)
Napájecí napětí elektromagnetu DC
UCM 24 V DC -15% ... +10% Zabezpečeno proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %, PELV
Zatěžovatel elektromagnetu DZ 100 %
Spínané zatížení
Podle UL 24 V DC, třída 2 (Alternativy viz návod k použití)
Třída ochrany
EN IEC 61140 III
Odběr proudu
IB 80 mA
ICM 450 mA
Testovací impulzy max. 1 ms
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 3
Učicí vstup
Vstupní napětí
HIGH 15 ... 27.6 V DC
LOW 0 ... 1 V DC
Signalizační výstup OUT D
Druh výstupu PNP, odolné proti zkratu
Výstupní napětí
OUT D 0.8xUB ... UB V DC
Spínaný proud
OUT D 1 ... 50 mA
Prodleva sepnutí od změny stavu max. 700 ms
Signalizační výstup OUT
Druh výstupu PNP, odolné proti zkratu
Výstupní napětí
OUT 0.8xUB ... UB V DC
Spínaný proud
OUT 1 ... 50 mA
Prodleva sepnutí od změny stavu max. 400 ms
Bezpečnostní výstupy OA/OB
Druh výstupu 2 polovodičové výstupy, PNP, odolné proti zkratu
Výstupní napětí
HIGH U(OA,OB) UB-1.5V ... UB V DC
LOW U(OA,OB) 0 ... 1 V DC
Doba diskrepance
Obou bezpečnostních výstupů max. 10 ms
Doba do zapnutí 400 ms
Zbytkový proud Ir max. 0.25 mA
Doba rizika podle EN 60947-5-3
Samostatný přístroj max. 400 ms
Doba rizika podle EN 60947-5-3, prodloužení pro každý další přístroj max. 5 ms
Spínaný proud
Na každém bezpečnostním výstupu OA/OB 1 ... 200 mA

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Rychlost nájezdu max. 20 m/min
Způsob připojení 2× konektor M12, 5- a 8pól.
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu 10 s
Montážní poloha Libovolná (Pokud možno s hlavou směřující dolů)
Frekvence spínání max. 0.5 Hz
Stupeň volnosti X ±5 mm
Stupeň volnosti Y ±5 mm
Stupeň volnosti Z ±4 mm
Mechanická životnost 2 x 10⁶
Odolnost proti nárazům a vibracím Podle normy EN IEC 60947-5-3
Krytí IP67 (Konektor/protikus v sešroubovaném stavu)
Okolní teplota
při UB= 24 V DC -20 ... +55 °C
Materiál
Pouzdro bezpečnostního spínače Hliníkový tlakový odlitek
Rampa Nerezová ocel
Držící síla Fmax 6500 N
Držící síla FZh 5000 N (FZH = FMAX/1,3)
Princip jištění Princip klidového proudu

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Doba provozu 20 y
Ovládání jištění ochranného krytu
Kategorie V závislosti na externím ovládání jištění ochranného krytu
Úroveň vlastností V závislosti na externím ovládání jištění ochranného krytu (Učicí vstup a LED diody mají stejný zemní potenciál jako jisticí elektromagnet)
PFHD V závislosti na externím ovládání jištění ochranného krytu (Učicí vstup a LED diody mají stejný zemní potenciál jako jisticí elektromagnet)
Monitorování jištění a polohy ochranného krytu
Kategorie
Libovolná montážní poloha 4
Úroveň vlastností PL e
PFHD
Libovolná montážní poloha 3,1 × 10-9

Různé

Číslo C
C2290 S namontovaným bovdenovým odjišťovacím prvkem
Pro schválení podle UL platí Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným, viz návod k použití

Příslušenství

Ke stažení

Celé balení

Stáhněte si všechny důležité dokumenty jedním kliknutím.

Obsahuje:

 • Návod k použití a příp. dodatky k návodu k použití nebo stručné návody
 • Příp. datové listy jako dodatek k návodu k použití
 • Prohlášení o shodě
Stáhnout kompletní balíček (ZIP, 25,2 MB)

Jednotlivé dokumenty

Č. dok.
Verze
Jazyk
Velikost
Č. dok. 2110788
Návod k použití Bezpečnostní spínač s kódovaným transpondérem a jištěním ochranného krytu CET.-AR-… (Unicode/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
Operating Instructions Transponder-Coded Safety Switch with Guard Locking CET.-AR-… (Unicode/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
3,8 MB
Č. dok. 2110788
Mode d’emploi Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur avec interverrouillage CET.-AR-… (unicode / multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
3,9 MB
Č. dok. 2110788
Manual de instrucciones Interruptor de seguridad con codificación por transponder con bloqueo CET.-AR-… (Unicode/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
3,8 MB
Č. dok. 2110788
Betriebsanleitung Transpondercodierter Sicherheitsschalter CET.-AR-…
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
3,8 MB
Č. dok. 2110788
Istruzioni di impiego Finecorsa di sicurezza con codifica a transponder con meccanismo di ritenuta CET.-AR-… (Unicode/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
3,8 MB
Č. dok. 2110788
使用说明书 应答机编码安全开关 配有门锁功能 CET.-AR-… (特殊/通用编码)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
操作説明書 トランスポンダー コーデッド安全スイッチ ガードロック付き CET.-AR-… (ユニコード/マルチコード)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
Инструкция по эксплуатации Транспондерный предохранительный выключатель с защитной блокировкой CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
Driftsvejledning Transponderkodet sikkerhedsafbryder med tilholder CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,0 MB
Č. dok. 2110788
Instrukcja obsługi Wyłącznik bezpieczeństwa kodowany transponderowo z blokadą CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
Návod na prevádzku Bezpečnostný spínač kódovaný transpondérom s istením CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
İşletim kılavuzu Kapalı tutma mekanizmalı aktarıcı kodlu emniyet şalteri CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB
Č. dok. 2110788
Instrucțiuni de utilizare Întrerupător de siguranță codat cu transponder cu blocare de protecție CET.-AR-… (Uni-/Multicode)
Č. dok.
2110788
Verze
11/22
Jazyk
Velikost
4,2 MB

Ostatní dokumenty

Objednací údaje

Obj. č. 113139
Název výrobku CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2290-113139
Hmotnost brutto 1,465kg
Číslo celního tarifu 85365019

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz