EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CET3-AP-CRA-CH-50X-SA-121579 (Obj. č. 121579)

Bezkontaktní bezpečnostní spínač CET-AP-..., M12

 • Bezpečnostní spínače s jištěním ochranného krytu a integrovanou vyhodnocovací elektronikou
 • Držicí síla až 6500 N
 • Monitorování příčného zkratu
 • 2× bezpečnostní výstup (polovodičový)
 • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1
 • S 1 konektorem M12, 8pól.
 • Multicode
 • Signalizační výstup polohy dveří
 • Indikace polohy dveří pomocí LED diody
 • Směr nájezdu A (stav při dodání)
CET3-AP-CRA-CH-50X-SA-121579 (Obj. č. 121579)

Popis

Směr nájezdu

Horizontálně

Možnost nastavení v krocích po 90 stupních.

Bezpečnostní spínač

Přístroj se smí provozovat jen ve spojení s aktuátorem CET-A-...

Důležité:Aktuátor se musí objednávat zvlášť.

Vyhodnocování typu Multicode

Spínač detekuje každý vhodný aktuátor.

Napájecí napětí elektromagnetu

 • 24 V DC +10 %, –15 %

Způsob jištění ochranného krytu

CET3

Princip klidového proudu, jištění ochranného krytu silou pružiny. Odjištění připojením napětí k jisticímu elektromagnetu. Zároveň se sleduje poloha dveří. Signalizační výstup polohy dveří OUT D se přepne na úroveň HIGH, jakmile se aktuátor nachází nad vysunutým vyhazovačem (stav: dveře zavřeny, jištění ochranného krytu neaktivní). Výstup OUT D zůstává zapnut i při aktivním jištění ochranného krytu.

LED indikace

LED dioda State

Stavová LED dioda

LED dioda DIA

Diagnostická LED dioda

LED 1 červená

Svítí, když je k elektromagnetu připojeno napětí

LED 2 zelená

Svítí při zavřených dveřích

Dodatečné přípojky

OUT

Monitorovací výstup (polovodičový)

OUT D

Signalizační výstup polohy dveří

RST

Resetovací vstup

Kategorie dle normy EN ISO 13849-1

Díky dvěma redundantním polovodičovým (bezpečnostním) výstupům s interním monitorováním vhodný pro:

 • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1
 • Uvedené bezpečnostní parametry platí pro libovolné montážní polohy bezpečnostního spínače.

Důležité:Chcete-li dosáhnout uvedené kategorie dle normy EN ISO 13849-1, musejí se vždy vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (OA a OB).

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Obsazení konektoru
Obsazení konektoru
Blokové schéma zapojení
Blokové schéma zapojení
CET3-AP: Montáž a uvedení do provozu
CET: Bezpečnostní spínač s kódovaným transpondérem a jištěním ochranného krytu v praxi
CET3-AP: Montáž nouzového odjišťovacího prvku
CET3-AP: Montáž pomocného odjišťovacího prvku vybaveného zámkem

Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy

Příklady připojení

Příklady připojení

Příklady připojení

Příklady připojení

Technické údaje

Atesty

EAC_RU C-DE.MO05.B.00971/20c_UL_us_E155795_3/8DGUV_ET 20018_ET 20019

Pracovní oblast

Opakovatelná přesnost R
Podle EN 60947-5-2 10 %

Parametry elektrického připojení

Jištění
Externí (napájecí napětí elektromagnetu UCM) 0.5 ... 8 A
Externí (napájecí napětí UB) 0.25 ... 8 A
Příkon
Elektromagnet 11 W
Připojovací kabel 30 V DC, 2 A (Pro požadavky dle kódu UL Category (CYJV/CYJV7))
Napájecí napětí DC
LED 24 V DC -15% V DC ... +10% V DC
UB 24 V DC -15% ... +15% Zabezpečeno proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %, PELV (Přístroj toleruje přerušení napětí v délce až 5 ms.)
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Podle normy EN IEC 60947-5-3
Kategorie použití
DC-13 24 V, 200mA (Varování: Při indukční zátěži musejí být výstupy chráněny nulovou diodou)
Napájecí napětí elektromagnetu DC
UCM 24 V DC -15% ... +10% Zabezpečeno proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %, PELV
Zatěžovatel elektromagnetu DZ 100 %
Spínané zatížení
Podle UL 24 V DC, třída 2 (Alternativy viz návod k použití)
Třída ochrany
EN IEC 61140 III
Odběr proudu
ICM 450 mA
IB 80 mA
Testovací impulzy max. 0.3 ms (Platí pro zátěž C <= 30 nF a R <= 20 kΩ)
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 3
Signalizační výstup OUT D
Druh výstupu PNP, odolné proti zkratu
Výstupní napětí
OUT D 0.8xUB ... UB V DC
Spínaný proud
OUT D 1 ... 50 mA
Prodleva sepnutí od změny stavu max. 700 ms
Signalizační výstup OUT
Druh výstupu PNP, odolné proti zkratu
Výstupní napětí
OUT 0.8xUB ... UB V DC
Spínaný proud
OUT 1 ... 50 mA
Prodleva sepnutí od změny stavu max. 400 ms
Bezpečnostní výstupy OA/OB
Druh výstupu 2 polovodičové výstupy, PNP, odolné proti zkratu
Výstupní napětí
HIGH U(OA,OB) UB-1.5V ... UB V DC
LOW U(OA,OB) 0 ... 1 V DC
Doba diskrepance
Obou bezpečnostních výstupů max. 10 ms
Doba do zapnutí 400 ms
Zbytkový proud Ir max. 0.25 mA
Doba rizika podle EN 60947-5-3
Samostatný přístroj max. 400 ms
Spínaný proud
Na každém bezpečnostním výstupu OA/OB 1 ... 200 mA

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Rychlost nájezdu max. 20 m/min
Způsob připojení 1× konektor M12, 8pól.
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu 1 s
Montážní poloha Libovolná (Pokud možno s hlavou směřující dolů)
Frekvence spínání max. 0.5 Hz
Stupeň volnosti X ±5 mm
Stupeň volnosti Y ±5 mm
Stupeň volnosti Z ±4 mm
Mechanická životnost 2 x 10⁶
Odolnost proti nárazům a vibracím Podle normy EN IEC 60947-5-3
Krytí IP67 (Konektor/protikus v sešroubovaném stavu)
Okolní teplota
Při UB = 24 V DC -20 ... +55 °C
Materiál
Rampa Nerezová ocel
Pouzdro bezpečnostního spínače Hliníkový tlakový odlitek
Držící síla Fmax 6500 N
Držící síla FZh 5000 N (FZH = FMAX/1,3)
Princip jištění Princip klidového proudu

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Doba provozu 20 y
Ovládání jištění ochranného krytu
Kategorie V závislosti na externím ovládání jištění ochranného krytu
Úroveň vlastností V závislosti na externím ovládání jištění ochranného krytu
PFHD V závislosti na externím ovládání jištění ochranného krytu
Monitorování jištění a polohy ochranného krytu
Kategorie
Libovolná montážní poloha 4
Úroveň vlastností PL e
PFHD
Libovolná montážní poloha 3,1 × 10-9

Různé

Pro schválení podle UL platí Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným, viz návod k použití

Příslušenství

Ke stažení

Celé balení

Stáhněte si všechny důležité dokumenty jedním kliknutím.

Obsahuje:

 • Návod k použití a příp. dodatky k návodu k použití nebo stručné návody
 • Příp. datové listy jako dodatek k návodu k použití
 • Prohlášení o shodě
Stáhnout kompletní balíček (ZIP, 8,2 MB)

Jednotlivé dokumenty

Ostatní dokumenty

Objednací údaje

Obj. č. 121579
Název výrobku CET3-AP-CRA-CH-50X-SA-121579
Hmotnost brutto 1,267kg
Číslo celního tarifu 85365019

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz