EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CTP-L2-AR-U-HA-AZE-SH-137165 (Obj. č. 137165)

Bezpečnostní spínač s kódovaným transpondérem CTP-AR, M23, nouzové zastavení, 2 tlačítka

 • Bezpečnostní spínače s jištěním ochranného krytu a integrovanou vyhodnocovací elektronikou
 • Až 20 sériově řazených spínačů
 • Monitorování příčného zkratu
 • Dva bezpečnostní výstupy (polovodičové)
 • Do kategorie 4 / úrovně vlastností PL „e“ dle normy EN ISO 13849-1
 • Nouzové zastavení
 • 2 tlačítka (prosvětlená)
 • S konektorem M23
 • Unicode
 • Signalizační výstup polohy dveří
 • Směr nájezdu A, B a C (stav při dodání)
CTP-L2-AR-U-HA-AZE-SH-137165 (Obj. č. 137165)

Popis

Směr nájezdu

Obrázek

Obrázek

Horizontálně

Možnost nastavení v krocích po 90 stupních.

Vyhodnocování typu Unicode

Každý aktuátor je unikátní. Spínač detekuje pouze naučené aktuátory. Je možné naučit další aktuátory. Jednotka rozpozná vždy pouze aktuátor, který byl naučen jako poslední.

Způsob jištění ochranného krytu

CTP‑L2Jištění ochranného krytu aktivováno zapnutím energie, odjištění silou pružiny (princip pracovního proudu).

Sada barevných clonek

Barvu tlačítek můžete sami zvolit pomocí přiložené sady barevných clonek (5 barev). Obj. č.: 120344 (viz příslušenství)

Obsazení konektoru

Konektor (pohled na zásuvnou stranu)

Kontakt

Označení

Funkce

Barva žíly připojovacího kabelu

1

IMP

Napájecí napětí jisticího elektromagnetu, 24 V DC

Fialová

2

FI1A

Uvolňovací vstup kanálu 1

Červená

3

FI1B

Uvolňovací vstup kanálu 2

Šedá

4

FO1A

Bezpečnostní výstup kanálu 1

Červená/modrá

5

FO1B

Bezpečnostní výstup kanálu 2

Zelená

6

UB

Napájecí napětí elektroniky AR, ovládací a indikační prvky 24 V DC

Modrá

7

RST

Resetovací vstup

Šedá/růžová

8

OD

Signalizační výstup polohy dveří

Zelená/bílá

9

OI

Diagnostický výstup

Žlutá/bílá

10

S1.A1

Nouzové zastavení (kanál A)

Šedá/bílá

11

S1.A2

Nouzové zastavení (kanál A)

Černá

12

FE

Funkční uzemnění (musí být připojeno za účelem dodržení požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu)

Zelená/žlutá

13

S1.B1

Nouzové zastavení (kanál B)

Růžová

14

S1.B2

Nouzové zastavení (kanál B)

Hnědá/šedá

15

S2

Tlačítko 2 (prosvětlené)

Hnědá/žlutá

16

H2

LED 2

Hnědá/zelená

17

S3

Tlačítko 3 (prosvětlené)

Bílá

18

H3

LED 3

Žlutá

19

0 V

Napájecí napětí elektroniky AR, ovládacích a indikačních prvků 0 V / jisticího elektromagnetu 0 V

Hnědá

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Připojovací schéma
Připojovací schéma
CTP: Přehled

Rozměrový výkres

Rozměrový výkres
1LED diody
2Nouzové zastavení
3Pomocný odjišťovací prvek
4Tlačítko 2 prosvětlené
5Tlačítko 3 prosvětlené

Připojovací schéma

Připojovací schéma

Technické údaje

Atesty

Zulassung EACZulassung c_UL_us LISTED Class 2 or LV/C

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Materiál tělesa
Kryt hlavy spínače Zinkový tlakový odlitek
Pouzdro bezpečnostního spínače Termoplast zesílený skelnými vlákny
Hmotnost
Netto 0,5 kg
Povolený rozsah provozních teplot
Při UB = 24 V DC -20 ... +55 °C
Krytí IP65 (Konektor/protikus v sešroubovaném stavu)
Odolnost proti vibracím Dle normy EN IEC 60947-5-3
Mechanická životnost 1 x 106
Montážní poloha Libovolná
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu 8 s
Frekvence spínání Max.0,5 Hz
Způsob připojení 1 konektor M23, 19pól., RC18
Rychlost nájezdu Max.20 m/min
Princip jištění Princip pracovního proudu
Jisticí síla Fmax 3900 N
Jisticí síla FZh 3000 N (Fzh = Fmax/1,3 v závislosti na používaném aktuátoru)
Přidržovací síla 20 N
Vytahovací síla 20 N
Ovládací síla 10 N
Volný chod 5 mm

Parametry elektrického připojení

Interval testovacích impulzů Min.140 ms
Testovací impulzy Max.1,0 ms (Platí pro zátěž C ≤ 30 nF a R ≤ 20 kΩ)
Napájecí napětí DC
UUB 24 V DC -15% ... 15% Zabezpečeno proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %, PELV
Odběr proudu
IIMP 400 mA
IUB 40 mA
Kategorie použití podle normy EN 60947-5-2
DC-13 24 V, 150 mA (Varování: Při indukční zátěži musejí být výstupy chráněny nulovou diodou)
Napájecí napětí elektromagnetu DC
UIMP 24 V DC -15% ... +10% Zabezpečeno proti přepólování, regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %, PELV
Jištění
Externí (napájecí napětí elektromagnetu IMP) 0,5 ... 8 A
Externí (napájecí napětí UB) 0,25 ... 8 A
Návrhové izolační napětí Ui 50 V
Návrhová odolnost proti rázovému napětí Uimp 0,5 kV
Příkon 6 W
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Dle normy EN IEC 60947-5-3
Zatěžovatel elektromagnetu (DZ) 100 %
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 3
Třída ochrany
EN IEC 61140 III
Doba rizika podle normy EN 60947-5-3
Prodleva u každého přístroje 5 ms
Samostatný přístroj Max.260 ms
Spínané zatížení
Dle UL 24 V DC, třída 2 (Alternativy viz návod k použití)
Bezpečnostní výstupy FO1A/FO1B
Druh výstupu 2 polovodičové výstupy, PNP, odolné proti zkratu
Spínaný proud
Na každém bezpečnostním výstupu FO1A/FO1B 1 ... 150 mA
Výstupní napětí
High U(FO1A) / U(FO1B) UB-1,5 ... UB V DC
Low U(FO1A) / U(FO1B) 0 ... 1 V DC
Zbytkový proud Ir Max.0,25 mA
Doba do zapnutí Max.400 ms
Doba diskrepance
Obou bezpečnostních výstupů Max.10 ms Dle normy EN IEC 60947-5-3
Signalizační výstup OD
Druh výstupu PNP, odolné proti zkratu
Spínaný proud 1 ... 50 mA
Výstupní napětí 0,8xUB ... UB V DC
Signalizační výstup OI
Druh výstupu PNP, odolné proti zkratu
Spínaný proud 1 ... 50 mA
Výstupní napětí 0,8xUB ... UB V DC
Ovládací a indikační prvky
Napájecí napětí UB V
Provozní proud 1 ... 50 mA
Napájení
LED 24 V
Odběr proudu
LED 10 mA
Nouzové zastavení
Napájecí napětí 5 ... 24 V
Provozní proud 1 ... 100 mA

Pracovní oblast

Opakovatelná přesnost R
Dle EN 60947-5-2 10 %

Ovládací a indikační prvky

 
Poloha 1
Provedení Nouzové zastavení
Vkládací štítek
Zvláštnosti
Barva
Spínací jednotka 2 nuceně rozpínané kontakty
 
Poloha 2
Provedení Prosvětlené tlačítko
Vkládací štítek
Zvláštnosti
Barva
Spínací jednotka 1 spínací kontakt
 
Poloha 3
Provedení Prosvětlené tlačítko
Vkládací štítek
Zvláštnosti
Barva
Spínací jednotka 1 spínací kontakt

Různé

Dodatečná charakteristika Vč. sady clonek, id. č. 120344
Pro schválení dle UL platí Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným, viz návod k použití

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Nouzové zastavení
B10D 0,065 x 106
Úroveň vlastností PL e
Kategorie 4
PFHD 4,1× 10 -9
Doba provozu 20 y

Příslušenství

Ke stažení

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz