EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

Bezpečnostní spínač CES-A-C5.../CES-A-W5...

 • Bezpečnostní spínač s integrovanou vyhodnocovací elektronikou
 • 2× bezpečnostní výstup (polovodičový)
 • Možnost spínání taktovaných signálů
 • Spínače v provedení Unicode a Multicode
 • Připojení konektorem M12
 • Pouzdro v souladu s požadavky normy IEC/EN 60947-5-2, IP 67
 • Do kategorie 4 / úrovně vlastností PL „e“ podle normy EN ISO 13849-1

Čtení i vyhodnocování přímo na místě instalace

Kompaktní bezpečnostní spínače ze systémové rodiny CES-A... slučují do jediného pouzdra čtecí hlavu a vyhodnocovací jednotku. Spínače disponují dvěma bezpečnostními výstupy a jedním signalizačním výstupem. Všechny výstupy jsou polovodičové.
Bezpečnostní spínač CES-A-C5.../CES-A-W5...

Bezkontaktní bezpečnostní spínač CES-A-C5.../CES-A-W5.../CES-A-S5...

Popis fungování

Kódovaný elektronický bezpečnostní spínač CES sestává ze dvou komponent:
Kódovaný aktuátor, vyhodnocovací jednotka / čtecí hlava Vyhodnocovací jednotka popisovaná v této kapitole je společně se čtecí hlavou integrována do pouzdra, které odpovídá normě IEC/EN 60947-5-2.
Díky vysokému krytí IP67 lze tento spínač používat přímo u ochranného krytu, a to i v nejdrsnějším prostředí. Polovodičová technologie umožňuje dosáhnout kompaktní konstrukce vyhodnocovací jednotky a nulového opotřebení při spínání (počet spínacích cyklů není teoreticky omezen).
Vyhodnocovací jednotka načítá a na místě instalace rovnou vyhodnocuje informace z kódovaného aktuátoru. Přenos statických signálů (informace o otevřených/zavřených dveřích) do nadřazeného spínacího přístroje umožňuje v systému používat propojovací kabely o délce až 300 metrů. Vyhodnocovací jednotky je možné zapojit do série, tj. kaskádovitě. Tímto způsobem lze s bezpečnostními spínači CES realizovat decentralizované koncepce zapojení.
A přesně v tom spočívá velká přednost systému: Přemístění vyhodnocovací jednotky přímo na ochranný kryt šetří prostor ve skříňovém rozvaděči.
Aktuální stav bezpečnostního spínače pozná pracovník obsluhy podle dvou LED diod (jedna z nich má zdvojenou funkci). Jestliže se aktuátor nachází v detekční oblasti, svítí žlutá LED dioda OUT. Případné chyby vyhodnocovací jednotky indikuje červená LED dioda. V případě servisu je možné bezpečnostní spínač připojený konektorem M12 vyměnit během několika málo sekund. Díky kompaktnímu pouzdru lze rovněž rychle realizovat požadovaný směr nájezdu. Po povolení dvou upevňovacích šroubů se dá aktivní plocha čtecí hlavy nastavit do pěti různých směrů.
Bezpečnostní spínače mají relativně velkou detekční oblast – 20 mm. V porovnání s mechanickými bezpečnostními spínači vyžaduje instalace podstatně méně úsilí, značně menší jsou také požadavky na přesné vedení dveří. Výsledkem jsou výrazně nižší náklady na montáž a údržbu.
Bezpečnostní spínač se připevňuje k nepohyblivé části ochranného krytu. Aktuátor umístěný na pohyblivé části ochranného krytu se při zavření dveří přiblíží ke čtecí hlavě, která se nachází v bezpečnostním spínači. Po dosažení zapínací vzdálenosti se prostřednictvím indukční čtecí hlavy začne napájet aktuátor. Poté je možné zahájit přenos dat.
Načtený bitový vzorek se porovná s kódem uloženým ve vyhodnocovací elektronice. Jestliže se data shodují, bezpečnostní (polovodičové) výstupy se uvolní (zapnou) a signalizační (polovodičový) výstup se rovněž nastaví na HIGH.
Díky dynamickému zjišťování stavu aktuátoru a redundantní, diverzitní konstrukci bezpečnostní elektroniky ve spojení se dvěma trvale monitorovanými bezpečnostními výstupy přechází vyhodnocovací jednotka při každé detekované chybě do bezpečného stavu.
Při otevření ochranného krytu bezpečnostní výstupy bezpečnostní obvod vypnou a monitorovací výstup (OUT) se přepne do stavu LOW. Stav bezpečnostních výstupů interně monitorují dva mikroprocesory.
V případě interní chyby ve spínači se bezpečnostní obvod vypne a červeně se rozsvítí LED dioda OUT/ERROR. Zapojení ve spínači je redundantní se samočinným monitorováním. Díky tomu zůstává bezpečnostní zařízení v účinnosti i po výpadku některé ze součástí.

Spínání taktovaných signálů

Bezpečnostní výstupy dokážou spínat taktované signály, například z bezpečnostního řídicího systému nebo bezpečnostního relé. Sériově řadit lze až tři bezpečnostní výstupy.

Příklad připojení CES-A-C5.../CES-A-W5...

22519_tiles.jpg

Bezkontaktní bezpečnostní spínač s detekcí polohy CES-A-S5...

Bezpečnostní funkce je stejná jako u bezpečnostního spínače CES-A-C5H-01. Polohové aktuátory jsou opatřeny pevným číslem transpondéru od 2 do F (hexadecimální hodnota). S každým přístrojem lze používat maximálně 15 různých aktuátorů: 1 bezpečnostní aktuátor (červený) a 14 různých polohových aktuátorů (zelené).
U polohových aktuátorů se příslušné číslo transpondéru nadřazenému řídicímu systému předává prostřednictvím čtyř polovodičových výstupů (D0, D1, D2, D3) v podobě 4bitového binárního kódu. Stav polovodičových výstupů (D0, D1, D2, D3) signalizují čtyři LED diody na přístroji (D0, D1, D2, D3).

Příklad připojení CES-A-S...

22520_tiles.jpg

Bezpečnostní spínač a detekce polohy v jediném přístroji

Konstrukční řada CES-A-S... je kromě bezpečnostní funkce vybavena i detekcí polohy. Detekce polohy nemá bezpečnostní funkci, a nesmí se proto používat ke zjišťování polohy relevantnímu pro bezpečnost.
Bezkontaktně působící bezpečnostní spínač CES-A-S... sestává z těchto systémových komponent:
1 kódovaný bezpečnostní aktuátor, až 14 kódovaných polohových aktuátorů (vaček) Vyhodnocovací jednotka / čtecí hlava

Přednosti pro vás

 • Přemístění vyhodnocovací jednotky ze skříňového rozvaděče do zařízení Úspora prostoru ve skříňovém rozvaděči.
 • Realizace decentralizované koncepce zapojení.
 • Připojení k bezpečnostním řídicím systémům.
 • Sériové zapojení až tří přístrojů do série.
 • Připojení konektorem M12. Eliminace chyb při zapojování.
 • Snadné nastavování čtecí hlavy do pěti směrů nájezdu.
 • Signalizační a bezpečnostní výstupy odolné proti zkratu.
 • Vysoká provozní spolehlivost.
 • Velká detekční oblast (20 mm) s dodatečnou spínací hysterezí.
 • Velké mechanické tolerance vedení dveří.
 • Možnost lícující instalace do krytu dveří.
 • Atesty DGUV a UL (Kanada a USA)

Výrobky (4)

Nenalezeny žádné výsledky

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz