EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

Multifunctional Gate Box MGB-AP

 • Pomocný odjišťovací prvek
 • Připojení prostřednictvím kabelového vstupu, M20 × 1,5, nebo konektoru
 • Připojení pomocí konektoru HC26, M23 (RC18) nebo M12 12pól.
 • Jištění ochranného krytu lze ovládat z PLC prostřednictvím řídicího vstupu IMP (jen 3 mA)
 • Signalizační výstupy
  • OD = zapnut při zavřených dveřích.
  • OT = jazýček závory zasunut do vyhodnocovacího modulu. (U modulů s jištěním ochranného krytu to znamená připravenost k zajištění ochranného krytu. U blokovacích modulů odpovídá bezpečnostním výstupům.)
  • OL = jisticí elektromagnet v zajištěné poloze (u modulů s jištěním ochranného krytu odpovídá bezpečnostním výstupům).
  • OI = diagnostika, nastala chyba
Multifunctional Gate Box MGB-AP

Úsporné zapojení dle norem

Rodina MGB-AP je mimořádně vhodná pro jednotlivě jištěné ochranné dveře. Jestliže tedy nepotřebujete sériové řazení, můžete si tímto způsobem ušetřit práci se zapojováním. Tato verze má jiné časové chování než verze AR.

Blokování, nebo jištění? Porovnání funkcí provedení MGB-L0, MGB-L1 a MGB-L2

Blokovací moduly (MGB-L0, bez jištění)

Blokovací modul umožňuje společně s modulem vnější kliky blokovat řízení pohyblivých blokovacích ochranných krytů. Tato kombinace zároveň slouží jako mechanický dveřní doraz.

Pro bezpečnostní výstupy OA a OB platí následující zapínací podmínky:

 • Zavřen ochranný kryt (kdykoli se však dá otevřít)
 • Jazýček závory zasunut do blokovacího modulu

Blokovací modul detekuje polohu ochranného krytu a polohu jazýčku závory. Jazýček závory v modulu vnější kliky se při použití kliky zasouvá do blokovacího modulu nebo se z něj vysouvá.

Moduly k jištění ochranného krytu (MGB-L1 a MGB-L2)

Vyhodnocovací modul s jištěním ochranného krytu umožňuje společně s modulem vnější kliky blokovat řízení pohyblivých ochranných krytů. Tato kombinace zároveň slouží jako mechanický dveřní doraz.

Pro bezpečnostní výstupy OA a OB platí následující zapínací podmínky:

 • Ochranný kryt zavřen
 • Jazýček závory zasunut do vyhodnocovacího modulu s jištěním ochranného krytu
 • Jisticí západka v zajištěné poloze (dveře nelze otevřít)

Vyhodnocovací modul s jištěním ochranného krytu detekuje polohu ochranného krytu a polohu jazýčku závory. Zároveň se sleduje poloha jištění. Jazýček závory v modulu vnější kliky se při použití kliky zasouvá do vyhodnocovacího modulu s jištěním ochranného krytu nebo se z něj vysouvá. Jakmile se jazýček závory zcela zasune do vyhodnocovacího modulu s jištěním ochranného krytu, jisticí západka jazýček závory v této poloze zaaretuje. V závislosti na provedení se tak děje buď silou pružiny, nebo silou elektromagnetu.

 • Provedení MGB-L1: Jisticí západku v zajištěné poloze udržuje síla pružiny, odjištění probíhá silou elektromagnetu (princip klidového proudu, mechanické jištění).
 • Provedení MGB-L2: Jisticí západku v zajištěné poloze udržuje síla elektromagnetu, odjištění probíhá silou pružiny (princip pracovního proudu, elektrické jištění).

Připojení k vyhodnocovacím jednotkám nebo bezpečnostním řídicím systémům

Bezpečnostní systém MGB lze připojit k téměř každé bezpečnostní vyhodnocovací jednotce nebo ke každému bezpečnostnímu řídicímu systému. Za tímto účelem se v řídicím systému vypíná monitorování příčného zkratu – tuto funkci zajišťuje systém MGB. Samozřejmě přitom zůstává zachována úroveň vlastností „e“.

Vyhledávač výrobků

Rychlé vyhledávání

PRVNÍ KROK: Zvolte druh vyhodnocovací modulu.

Jištění ochranného krytu

Princip jištění

DRUHÝ KROK: Vyberte, kde se mají nacházet ovládací a indikační prvky. Pokud nechcete, aby váš systém MGB obsahoval ovládací a indikační prvky, pokračujte třetím krokem.

Poloha 1
Poloha 2
Poloha 3
Poloha 4

TŘETÍ KROK: Vyberte požadované dveřní závěsy (napravo, nalevo).

Dveřní doraz

ČTVRTÝ KROK: Vyberte požadovaný způsob připojení.

Způsob připojení

PÁTÝ KROK: Potřebujete samostatný modul MGB, nebo kompletní sadu MGB?

Výrobky (86)

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz