EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CES-A-ABA-01 (Obj. č. 071850)

Vyhodnocovací jednotka CES-A-ABA.../CES-A-UBA... (pro 1 čtecí hlavu)

  • Možnost připojení jedné čtecí hlavy
  • 2 bezpečnostní (reléové) kontakty
  • 1 interní spínací kontakt na každý bezpečnostní kontakt
  • Vyhodnocovací jednotka Unicode
  • Kategorie 3 / úroveň vlastností „e“ dle normy EN ISO 13849-1
CES-A-ABA-01 (Obj. č. 071850)

Popis

Vyhodnocovací jednotka Unicode

Každý aktuátor je unikátní. Vyhodnocovací jednotka detekuje pouze naučené aktuátory. Do jednotky je možné uložit max. 8 aktuátorů.

Jednotka rozpozná vždy pouze aktuátor, který byl naučen jako poslední.

Kategorie dle normy EN ISO 13849-1

Díky dvěma redundantním reléovým výstupům s interně monitorovanými kontakty vhodný pro:

  • Kategorie 3 / úroveň vlastností „e“ dle normy EN ISO 13849-1

Chcete-li dosáhnout uvedené kategorie, musejí se vždy vyhodnocovat oba bezpečnostní kontakty.

Detekční oblast

Vyhodnocovací jednotka má zmenšenou detekční oblast.

TSTVstup pro autodiagnostický test
OUTMonitorovací výstup (polovodičový)
ERRDiagnostický výstup
GNDInterně propojeno se svorkou 0 V (neurčeno pro vysoký proud)
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Připojovací schéma
Připojovací schéma

Rozměrový výkres

Rozměrový výkres
1Vhodné na nosnou lištu 35 mm dle normy EN 60715

Připojovací schéma

Připojovací schéma

Technické údaje

Atesty

Zulassung EACRichtlinie CEZulassung DGUVZulassung c_UL_us LISTED Class 2 or LV/CZulassung CCC

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Materiál tělesa
Pouzdro Plast PA6.6
Hmotnost
Netto 0,2 kg
Povolený rozsah provozních teplot
Při UB = 24 V DC -20 ... 55 °C
Vlhkost vzduchu
Nekondenzující Max.80 % rH
Krytí IP20
Způsob montáže Nosná lišta 35mm dle normy DIN EN 60715 TH35
Montážní vzdálenost
Ze strany vůči sousednímu přístroji Min.10 mm (Při montáži více vyhodnocovacích jednotek vedle sebe v jednom skříňovém rozvaděči bez oběhu vzduchu (např. ventilátor) je nutné mezi vyhodnocovacími jednotkami dodržet montážní rozestup min. 10 mm.Dodržení montážního rozestupu umožňuje volný odtah tepla z vyhodnocovací jednotky.)
Počet čtecích hlav Možnost připojení jedné čtecí hlavy
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu Max.3 s (Po zapnutí napájecího napětí jsou během prodlevy do dosažení pohotovostního stavu reléové výstupy vypnuté a signalizační výstup polohy dveří je nastaven na potenciál LOW.)
Reakční doba
Po změně stavu ovládání Max.180 ms (Dle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru.)
Frekvence spínání Max.1 Hz (Při zatížení proudem >100 mA by kvůli životnosti reléových kontaktů neměla být překročena frekvence spínání 0,1 Hz.)
Doba setrvání Min.0,5 s (Doba setrvání aktuátoru uvnitř detekční oblasti a mimo ni musí činit min 0,5 s; jen tak lze zaručit spolehlivou detekci interních chyb ve vyhodnocovací jednotce (monitorování vlastního stavu).)
Způsob připojení Násuvné šroubové svorky, kódované
Bezpečnostní kontakty 13/14, 23/24
Počet bezpečnostních kontaktů 2 Relé s interně monitorovanými kontakty (Za účelem zachování bezpečnosti se vždy musejí vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (13/14 a 23/24).)
Mechanická životnost
Spínací cykly (relé) 10 x 106

Parametry elektrického připojení

Napájecí napětí DC
UB 21 ... 24 ... 27 V DC Regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %
Odběr proudu
(při přitaženém relé) 150 mA (Bez přihlédnutí k zatěžovacímu proudu na signalizačních výstupech)
Jištění
Externí (napájecí napětí UB) 0,25 ... 8 A
Návrhové izolační napětí Ui 63 V
Návrhová odolnost proti rázovému napětí Uimp 1,5 kV
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Dle normy EN 60947-5-3
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 2
Průřez připojovacích vodičů
(šroubové svorky) 0,25 ... 2,5 mm²
Bezpečnostní kontakty 13/14, 23/24
Druh výstupu Reléové kontakty, bezpotenciálové
Spínaný proud
Při spínaném napětí AC/DC 21–60 V 1 ... 300 mA
Při spínaném napětí AC/DC 10–30 V 10 ... 6000 mA
Jištění
Externí (bezpečnostní obvod) dle normy EN 60269-1 6 AgG, nebo jistič 6 A (charakteristika B nebo C)
Kategorie použití podle normy EN 60947-5-1
DC-13 24 V, 3 A
AC-12 60 V, 0,3 A
30 V, 6 A
AC-14 30 V, 2 A
DC-12 30 V, 6 A
60 V, 0,3 A
Spínané zatížení
Dle c UL us Class 2 max. 30 V AC / Class 2 max. 60 V DC; 120 V AC 3 A / 240 V AC 1,5 A
Podmíněný návrhový zkratový proud 100 A
Doba diskrepance
(bodů sepnutí obou relé) Max.120 ms
Signalizační výstupy: diagnostika ERR, signalizační výstup polohy dveří OUT
Druh výstupu Polovodičový výstup, PNP, neodolný proti zkratu
Výstupní napětí 0,8 x UB ... UB V DC
Výstupní proud Max.20 mA
Vstup: Testovací vstup TST
Vstupní napětí
HIGH 15 ... UB V DC
LOW 0 ... 2 V DC
LED STATE
LED indikace Stavová LED dioda
LED OUT
LED indikace Stav sepnutí bezpečnostních kontaktů
LED ERROR
LED indikace Diagnostická LED dioda

Pracovní oblast

Opakovatelná přesnost R
Dle EN 60947-5-2 Max.10 %

Různé

Pro schválení dle UL platí (Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným.)

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Monitorování polohy ochranného krytu
Kategorie 3 (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
Úroveň vlastností PL e (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
PFHD 4,3 × 10-8 (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
Diagnostic Coverage (DC) 90 %
Počet spínacích cyklů
≤ 0,1 A při 24 V DC Max.760000 1/Jahr
≤ 1 A při 24 V DC Max.153000 1/Jahr
≤ 3 A při 24 V DC Max.34600 1/Jahr
Doba provozu 20 y (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)

V kombinaci s Čtecí hlava CES-A-LNA-05V, CES-A-LNA-10V, CES-A-LNA-15V, CES-A-LNA-25V, CES-A-LNA-SC, CES-A-LNA-05P, CES-A-LNA-10P, CES-A-LNA-15P, CES-A-LCA-10V a Aktuátor CES-A-BDA-20

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy Min.50 mm

Detekční oblast

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu Min.1 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 7 mm (Při montáži aktuátoru do prostoru, který neobsahuje kovy)
4 mm (Při nelícující montáži aktuátoru na díl z ušlechtilé oceli)
3,3 mm (Při lícující montáži aktuátoru na díl z ušlechtilé oceli)
4,4 mm (Při nelícující montáži aktuátoru na ocelový díl)
3,6 mm (Při lícující montáži aktuátoru na ocelový díl)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.24 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.6 mm (Při montáži aktuátoru do prostoru, který neobsahuje kovy)
Min.3,6 mm (Při nelícující montáži aktuátoru na ocelový díl)
Min.3,0 mm (Při lícující montáži aktuátoru na ocelový díl)
Min.3,3 mm (Při nelícující montáži aktuátoru na díl z ušlechtilé oceli)
Min.2,7 mm (Při lícující montáži aktuátoru na díl z ušlechtilé oceli)
Hystereze spínání
Poznámka: Min.0,3 mm (Při lícující montáži aktuátoru na ocelový díl)
Min.0,4 mm (Při nelícující montáži aktuátoru na díl z ušlechtilé oceli)
Min.0,3 mm (Při lícující montáži aktuátoru na díl z ušlechtilé oceli)
Min.0,5 mm (Při montáži aktuátoru do prostoru, který neobsahuje kovy)
Min.0,4 mm (Při nelícující montáži aktuátoru na ocelový díl)

V kombinaci s Čtecí hlava CES-A-LNA-05V, CES-A-LNA-10V, CES-A-LNA-15V, CES-A-LNA-25V, CES-A-LNA-SC, CES-A-LNA-05P, CES-A-LNA-10P, CES-A-LNA-15P, CES-A-LCA-10V a Aktuátor CES-A-BBA, CES-A-BCA

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy Min.50 mm

Detekční oblast

Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 6 mm (Tyto hodnoty platí pro lícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru na hliníkový díl.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.23 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.5 mm
Hystereze spínání Min.0,5 mm (Tyto hodnoty platí pro lícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru na hliníkový díl.)

V kombinaci s Čtecí hlava CES-A-LQA-SC a Aktuátor CES-A-BQA

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy Min.80 mm

Detekční oblast

Zapínací vzdálenost
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) 14 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 5 mm) ± 21 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.45 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) Min.9 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 5mm) Min.± 18 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) Min.1,3 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 5 mm) Min.0,5 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

V kombinaci s Čtecí hlava CES-A-LQA-SC a Aktuátor CES-A-BBA, CES-A-BCA

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy Min.80 mm

Detekční oblast

Zapínací vzdálenost
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) 7,5 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 3 mm) ± 21 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.30 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) Min.5 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 3mm) Min.± 18 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Hystereze spínání
Při svislém směru nájezdu (odchylka soustřednosti m = 0) Min.1 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)
Při bočním směru nájezdu (vzdálenost ve směru X 3 mm) Min.1 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy a aktuátoru.)

V kombinaci s Čtecí hlava CES-A-LMN-SC a Aktuátor CES-A-BMB

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Montážní vzdálenost
Sousední čtecí hlavy Min.20 mm

Detekční oblast

Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 2,5 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy na ocelový díl.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.8,5 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.1,6 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy na ocelový díl.)
Hystereze spínání Min.0,2 mm (Tyto hodnoty platí pro nelícující montáž čtecí hlavy na ocelový díl.)

Příslušenství

Ke stažení

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz