EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CES-A-W5H-01 (Obj. č. 097525)

Bezkontaktní bezpečnostní spínač CES-A-W5...

  • Bezpečnostní spínač s integrovanou vyhodnocovací elektronikou
  • Možnost spínání taktovaných signálů
  • 2× bezpečnostní výstup (polovodičový)
  • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1
  • Multicode
CES-A-W5H-01 (Obj. č. 097525)

Popis

Směr nájezdu

Možnost nastavení v krocích po 90 stupních.

Vyhodnocování typu Multicode

Vyhodnocovací jednotka detekuje každý vhodný aktuátor.

Kategorie dle normy EN ISO 13849-1

Díky dvěma redundantním polovodičovým (bezpečnostním) výstupům s interním monitorováním vhodný pro:

  • Kategorie 4 / úroveň vlastností „e“ podle normy EN ISO 13849-1

LED indikace

STATE

Stavová LED dioda

OUT/ERROR

Stav bezpečnostních výstupů / diagnostická LED dioda (kombinovaná)

Dodatečná přípojka

OUT

Monitorovací výstup (polovodičový)

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
(pohled na zásuvnou stranu bezpečnostního spínače)
(pohled na zásuvnou stranu bezpečnostního spínače)
Připojovací schéma
Připojovací schéma

Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy
1LED indikace stavu
2LED indikace stavu
3Aktivní plocha

Příklady připojení

Příklady připojení

Příklady připojení

Příklady připojení

Technické údaje

Atesty

EAC_RU C-DE.MO05.B.00971/20DGUV_ET 21020_ET21021c_UL_us_E155795_3/2

Pracovní oblast

Opakovatelná přesnost R
Podle EN 60947-5-2 max. 10 %

Ovládací a indikační prvky

LED indikace
Stav bezpečnostních výstupů / diagnostika (kombinovaná)
Stavová LED dioda

Parametry elektrického připojení

Jištění
(Externí) napájecí napětí 0.25 ... 8 A
Návrhové izolační napětí Ui 300 V (Zkontroloval BG do 75 V.)
Návrhová odolnost proti rázovému napětí Uimp 1.5 kV
Napájecí napětí DC 18 ... 24 ... 27 V DC Regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Podle normy EN 60947-5-3
Odběr proudu 80 mA
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 3
Signalizační výstup OUT
Druh výstupu Polovodičový výstup, PNP, odolný proti zkratu
Výstupní napětí 0.8 x UB ... UB V DC
Výstupní proud max. 20 mA
Bezpečnostní výstupy LA/LB
Jištění
Externí, bezpečnostní obvod U(+LA) / U(+LB) 0,4 A středně pomalé
Druh výstupu Polovodičové výstupy, PNP, odolné proti zkratu, galvanicky oddělené (Za účelem zachování bezpečnosti se musejí vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (LA a LB).)
Výstupní napětí
HIGH U(LA) U(+LA) - 1.5 ... U(+LA) V DC
LOW U(LA) / U(LB) 0 ... 1 V DC
HIGH U(LB) U(+LB) - 1.5 ... U(+LB) V DC
Výstupní proud
Na každém bezpečnostním výstupu 1 ... 400 mA
Podmíněný návrhový zkratový proud max. 100 A
Doba diskrepance
(bodů sepnutí obou bezpečnostních výstupů) max. 120 ms
Kategorie použití
DC-13 Bezpečnostní výstupy LA/LB 24 V, 400 mA
Spínané zatížení
Podle UL Max. 24 V DC, třída 2
Napájení výstupní zátěže
U(+LA) / U(+LB) 18 ... 24 ... 27 V DC

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Rozměry Podle normy EN 60947-5-2: (D × Š × V) 131 × 40 × 40
Způsob připojení Konektor M12 s kolíky, 8pólový, lze použít stínění
Utahovací moment
Upevňovací šrouby pouzdra max. 1 Nm
Šrouby upevňovacího úhelníku čtecí hlavy max. 0.6 Nm
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu max. 3 s (Po zapnutí napájecího napětí jsou během prodlevy do dosažení pohotovostního stavu polovodičové výstupy vypnuté a signalizační výstupy jsou nastaveny na potenciál LOW.)
Montážní poloha Libovolná
Frekvence spínání max. 1 Hz
Montážní vzdálenost
Mezi dvěma spínači nebo aktuátory min. 80 mm
Reakční doba
Po změně stavu ovládání max. 180 ms (Podle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru.)
Krytí IP65/IP67
Okolní teplota
Při UB = 24 V DC -20 ... +55 °C
Doba setrvání min. 0.5 s (Doba setrvání aktuátoru uvnitř detekční oblasti a mimo ni musí činit nejméně 0,5 sekundy; jen tak se zaručí spolehlivá detekce interních chyb ve vyhodnocovací jednotce (monitorování vlastního stavu).)
Materiál
Pouzdro Plast, PBT

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Diagnostic Coverage (DC) 99 %
Doba provozu 20 y
Monitorování polohy ochranného krytu
Kategorie 4 (Kategorie 4 dle normy EN ISO 13849-1 při monitorování příčných zkratů bezpečnostních výstupů. Příčný zkrat mezi výstupy LA a LB musí být detekován externím taktováním nebo vyloučen chráněným uložením vedení.)
Úroveň vlastností PL e
PFHD 3,7 × 10-9

Různé

Pro schválení podle UL platí Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným

V kombinaci s aktuátorem CES-A-BBA-071840, CES-A-BCA

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu min. 3 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 20 mm (Hodnoty platí pro nelícující montáž aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 40 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 18 mm (Hodnoty platí pro nelícující montáž aktuátoru.)
Hystereze spínání 2 ... 3 mm (Hodnoty platí pro nelícující montáž aktuátoru.)

V kombinaci s aktuátorem CES-A-BPA-098775

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu min. 6 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 22 mm (Platí při nelícující montáži na hliníkový díl; neobsahuje-li okolí kovy, zvyšuje se typická spínací vzdálenost na 30 mm.)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 58 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 15 mm (Platí při nelícující montáži na hliníkový díl)
Hystereze spínání 1 ... 2 mm (Platí při nelícující montáži na hliníkový díl)

V kombinaci s aktuátorem CES-A-BDA-20

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu min. 4 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 21 mm (V prostoru, který neobsahuje kovy)
Zajištěná vypínací vzdálenost sar max. 41 mm
Zajištěná spínací vzdálenost sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 min. 19 mm (V prostoru, který neobsahuje kovy)
Hystereze spínání 2 ... 3 mm (V prostoru, který neobsahuje kovy)

Příslušenství

Ke stažení

Celé balení

Stáhněte si všechny důležité dokumenty jedním kliknutím.

Obsahuje:

  • Návod k použití a příp. dodatky k návodu k použití nebo stručné návody
  • Příp. datové listy jako dodatek k návodu k použití
  • Prohlášení o shodě
Stáhnout kompletní balíček (ZIP, 6,4 MB)

Jednotlivé dokumenty

Ostatní dokumenty

Objednací údaje

Obj. č. 097525
Název výrobku CES-A-W5H-01
Hmotnost brutto 0,349kg
Číslo celního tarifu 85365019

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz