EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CMS-E-ER (Obj. č. 099182)

Vyhodnocovací jednotka CMS-E-ER, 2 bezpečnostní kontakty, 1 pomocný kontakt, možnost připojení 1 obvodu zpětné vazby

  • Možnost připojení až 30 čtecích hlav
  • 2 bezpečnostní kontakty
  • 1 pomocný kontakt
  • Možnost připojení 1 obvodu zpětné vazby
  • Spuštění automaticky / s monitorováním / bez monitorování
CMS-E-ER (Obj. č. 099182)

Popis

Popis funkce

Vyhodnocovací jednotka CMS-E-ER je vhodná k přímému připojení až 30 čtecích hlav.

Kategorie / úroveň vlastností PL dle normy EN ISO 13849-1

  • Kategorie 3 / PL „d“ s více než jednou připojenou čtecí hlavou
  • Kategorie 4 / PL „e“ jen s jednou připojenou čtecí hlavou

Upozornění:

Při malých rychlostech nájezdu ve směru Z nesmí časový posun při spínání jazýčkových kontaktů činit víc než 0,6 s.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Připojovací schéma
Připojovací schéma
CMS: V praxi

Rozměrový výkres

Rozměrový výkres

Připojovací schéma

Připojovací schéma

Technické údaje

Atesty

Zulassung EACZulassung c_UL_us LISTED Class 2

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Materiál tělesa
Pouzdro Polyamid PA6.6
Hmotnost
Netto 0,22 kg
Povolený rozsah provozních teplot 0 ... 55 °C
Krytí Svorky IP20 / pouzdro IP40
Mechanická životnost 10 x 106
Způsob montáže Nosná lišta 35mm dle normy DIN EN 60715 TH35
Způsob připojení Připojovací svorky
Bezpečnostní kontakty 13/14 a 23/24
Počet bezpečnostních kontaktů 2
Pomocné kontakty 31/32
Počet pomocných kontaktů 1

Parametry elektrického připojení

Napájecí napětí
AC/DC 24 V -10% ... +10% V (Všechny elektrické přípojky musejí být od sítě izolovány buď bezpečnostními transformátory dle normy EN 61558-2-6 s omezením výstupního napětí v případě chyby, nebo rovnocenným izolačním opatřením.)
Jištění
Interní jištění (napájecí napětí UB) 0,75 A Vratná pojistka PTC
Návrhové izolační napětí Ui
AC 250 V
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 2
Průřez připojovacích vodičů 0,14 ... 2,5 mm²
LED indikace 1 indikační LED dioda Power (UB) a 2 indikátory stavu čtecích hlav (K1/K2)
Pomocné kontakty 31/32
Druh výstupu Reléové kontakty, bezpotenciálové (1 pár rozpínacích kontaktů)
Spínaný proud
Při DC 24 V Max.1500 mA
Bezpečnostní kontakty 13/14 a 23/24
Druh výstupu Reléové kontakty, bezpotenciálové (2 dvojice spínacích kontaktů)
Odběr proudu
Při DC 24 V 10 ... 110 mA
Spínané napětí Max.240 V
Spínaný proud
Při DC 24 V 10 ... 3000 mA
Jištění
Externí jištění kontaktů (bezpečnostní obvod) dle normy EN 60269-1 4A gG
Kategorie použití podle normy EN 60947-4-1
Kategorie použití podle normy EN 60947-5-1
AC-15 0,9 A, 240 V a 0,9 A, 24 V (Max. spínaný proud na jednotlivých kontaktech)
DC-13 1,5 A, 24 V (Max. spínaný proud na jednotlivých kontaktech)
Spínané zatížení
Dle UL Class 2 Vstup: 24 V AC/DC; výstup: 30 V AC, 24 V DC
Spínaný výkon (VA) Max.720 VA
Doba rizika podle normy EN 60947-5-3 Max.20 ms

Různé

Splněné normy EN ISO 13849-1: 2015; EN ISO 13849-2:2012; EN 50178: 1997; EN 60204-1: 2006/A1: 2009; EN ISO 13850: 2015; EN 14119:2013; EN 6100-6-2: 2005; EN 6100-6-3: 2007/A1: 2011; EN 60947-5-3: 2013

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Monitorování polohy ochranného krytu pomocí 1 čtecí hlavy
Kategorie 4 (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
Úroveň vlastností PL e (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
PFHD 2,5 × 10-8 (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
Monitorování polohy ochranného krytu pomocí >1 čtecí hlavy
Kategorie 3 (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)
Úroveň vlastností
S více než jednou čtecí hlavou PL d (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.Tato hodnota platí při chráněném uložení kabelů. Při nechráněném uložení kabelů a pokud je nutné často otevírat víc než jedny dveře nebo při nechráněném uložení kabelů a pokud je sériově řazeno víc než 5 dveří, platí: úroveň vlastností = PL c, PFHd = 1,1E-6. V této souvislosti viz EN ISO 14119:2014, část 8.6 a ISO TR 24119. K dosažení úrovně vlastností PL d musí z vyhodnocení stupně pokrytí diagnostiky podle normy ISO TR 24119 vyplynout nejméně hodnota "low".)
PFHD 1,0 × 10-7 (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.Tato hodnota platí při chráněném uložení kabelů. Při nechráněném uložení kabelů a pokud je nutné často otevírat víc než jedny dveře nebo při nechráněném uložení kabelů a pokud je sériově řazeno víc než 5 dveří, platí: úroveň vlastností = PL c, PFHd = 1,1E-6. V této souvislosti viz EN ISO 14119:2014, část 8.6 a ISO TR 24119. K dosažení úrovně vlastností PL d musí z vyhodnocení stupně pokrytí diagnostiky podle normy ISO TR 24119 vyplynout nejméně hodnota "low".)
Počet spínacích cyklů
≤ 0,1 A při 24 V DC 166000 1/Jahr
≤ 1 A při 24 V DC 70000 1/Jahr
Doba provozu 20 y (Tato hodnota závisí na počtu spínacích cyklů a spínaném proudu.)

V kombinaci s Čtecí hlava CMS-R-BXI-03V, CMS-R-BXI-05V, CMS-R-BXI-SC, CMS-R-BXI-07P a Aktuátor CMS-M-BD

Detekční oblast

Odchylka soustřednosti
Při čtecí vzdálenosti s = 3 mm 2,5 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.12 mm (Zajištěná vypínací vzdálenost s<sub>ar</sub> odpovídá resetovací vzdálenosti.)
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.3 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)

V kombinaci s Čtecí hlava CMS-R-AXH-03V, CMS-R-AXH-05V, CMS-R-AXH-SC a Aktuátor CMS-M-AC

Detekční oblast

Odchylka soustřednosti
Při čtecí vzdálenosti s = 3 mm 2,5 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.31 mm (Zajištěná vypínací vzdálenost s<sub>ar</sub> odpovídá resetovací vzdálenosti.)
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.6 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)

V kombinaci s Čtecí hlava CMS-R-CXC-03V, CMS-R-CXC-05V, CMS-R-CXC-05P, CMS-R-CXC-SC a Aktuátor CMS-M-CA

Detekční oblast

Odchylka soustřednosti
Při čtecí vzdálenosti s = 3 mm 2,5 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.14 mm (Zajištěná vypínací vzdálenost s<sub>ar</sub> odpovídá resetovací vzdálenosti.)
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.6 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)

V kombinaci s Čtecí hlava CMS-R-EXM-03V, CMS-R-EXM-05V, CMS-R-EXM-SC a Aktuátor CMS-M-EF

Detekční oblast

Odchylka soustřednosti
Při čtecí vzdálenosti s = 3 mm 2,5 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.17 mm (Zajištěná vypínací vzdálenost s<sub>ar</sub> odpovídá resetovací vzdálenosti.)
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.6 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)

V kombinaci s Čtecí hlava CMS-RH-AYA-03VL, CMS-RH-AYA-05VL a Aktuátor CMS-MH-AA

Detekční oblast

Odchylka soustřednosti
Při čtecí vzdálenosti s = 3 mm 2,5 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.20 mm (Zajištěná vypínací vzdálenost s<sub>ar</sub> odpovídá resetovací vzdálenosti.)
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.10 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)

V kombinaci s Čtecí hlava CMS-RH-BYB-03VL, CMS-RH-BYB-05VL a Aktuátor CMS-MH-BB

Detekční oblast

Odchylka soustřednosti
Při čtecí vzdálenosti s = 3 mm 2,5 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.13 mm (Zajištěná vypínací vzdálenost s<sub>ar</sub> odpovídá resetovací vzdálenosti.)
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.6 mm (Hodnota platí jen v případě, že se v blízkosti čtecí hlavy a aktuátoru nenachází feromagnetický materiál.)

Příslušenství

Ke stažení

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz