EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.

CES-A-C5E-01 (Obj. č. 077750)

Bezkontaktní bezpečnostní spínač CES-A-C5...

  • Bezpečnostní spínač s integrovanou vyhodnocovací elektronikou
  • Možnost spínání taktovaných signálů
  • Dva bezpečnostní výstupy (polovodičové)
  • Kategorie 3 / úroveň vlastností „e“ dle normy EN ISO 13849-1
  • Unicode
CES-A-C5E-01 (Obj. č. 077750)

Popis

Směr nájezdu

Možnost nastavení v krocích po 90 stupních.

Vyhodnocování typu Unicode

Každý aktuátor je unikátní. Spínač detekuje pouze naučené aktuátory. Je možné naučit další aktuátory.

Kategorie dle normy EN ISO 13849-1

Díky dvěma redundantním polovodičovým (bezpečnostním) výstupům s interním monitorováním vhodný pro:

  • Kategorie 3 / úroveň vlastností „e“ dle normy EN ISO 13849-1

LED indikace

STATEStavová LED dioda
OUT/ERRORStav bezpečnostních výstupů / diagnostická LED dioda (kombinovaná)

Dodatečná přípojka

OUTMonitorovací výstup (polovodičový)
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
(pohled na zásuvnou stranu bezpečnostního spínače)
(pohled na zásuvnou stranu bezpečnostního spínače)
Připojovací schéma
Připojovací schéma

Rozměrový výkres

Rozměrový výkres
1LED indikace stavu, červená/žlutá
2LED indikace stavu, zelená
3Aktivní plocha

(pohled na zásuvnou stranu bezpečnostního spínače)

(pohled na zásuvnou stranu bezpečnostního spínače)

Připojovací schéma

Připojovací schéma

Technické údaje

Atesty

Zulassung EACZulassung DGUVZulassung c_UL_us LISTED Class 2

Mechanické hodnoty a okolní prostředí

Rozměry Dle normy EN 60947-5-2: (D × Š × V) 131 × 40 × 40
Materiál tělesa
Pouzdro Plast, PBT
Hmotnost
Netto 0,4 kg
Povolený rozsah provozních teplot
Při UB = 24 V DC -20 ... 55 °C
Krytí IP65/IP67
Montážní vzdálenost
Mezi dvěma spínači nebo aktuátory Min.80 mm
Montážní poloha Libovolná
Utahovací moment
Šrouby upevňovacího úhelníku čtecí hlavy Max.0,6 Nm
Upevňovací šrouby pouzdra Max.1 Nm
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu Max.3 s (Po zapnutí napájecího napětí jsou během prodlevy do dosažení pohotovostního stavu polovodičové výstupy vypnuté a signalizační výstupy jsou nastaveny na potenciál LOW.)
Reakční doba
Po změně stavu ovládání Max.180 ms (Dle normy EN 60947-5-3 odpovídá době rizika. Jedná se o maximální prodlevu vypnutí bezpečnostních výstupů po odstranění aktuátoru.)
Frekvence spínání Max.1 Hz
Doba setrvání Min.0,5 s (Doba setrvání aktuátoru uvnitř detekční oblasti a mimo ni musí činit nejméně 0,5 sekundy; jen tak se zaručí spolehlivá detekce interních chyb ve vyhodnocovací jednotce (monitorování vlastního stavu).)
Způsob připojení Konektor M12 s kolíky, 8pólový, lze použít stínění

Parametry elektrického připojení

Napájecí napětí DC 18 ... 24 ... 27 V DC Regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %
Odběr proudu 80 mA
Jištění
(Externí) napájecí napětí 0,25 ... 8 A
Návrhové izolační napětí Ui 300 V (Zkontroloval BG do 75 V.)
Návrhová odolnost proti rázovému napětí Uimp 1,5 kV
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Dle normy EN 60947-5-3
Stupeň znečištění (externí, podle EN 60947-1) 3
bezpečnostní výstupy LA/LB
Druh výstupu Polovodičové výstupy, PNP, odolné proti zkratu, galvanicky oddělené (Za účelem zachování bezpečnosti se musejí vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (LA a LB).)
Výstupní napětí
HIGH U(LA) U(+LA) - 1,5 ... U(+LA) V DC
HIGH U(LB) U(+LB) - 1,5 ... U(+LB) V DC
LOW U(LA) / U(LB) 0 ... 1 V DC
Výstupní proud
Na každém bezpečnostním výstupu 1 ... 400 mA
Jištění
Externí, bezpečnostní obvod U(+LA) / U(+LB) 0,4 A středně pomalé
Kategorie použití podle normy EN 60947-5-2
DC-13 24 V, 400 mA
Spínané zatížení
Dle UL Max. 24 V DC, třída 2
Podmíněný návrhový zkratový proud Max.100 A
Doba diskrepance
(bodů sepnutí obou bezpečnostních výstupů) Max.120 ms
Napájení výstupní zátěže
U(+LA) / U(+LB) 24 V DC 18 ... 27 V DC
Signalizační výstup OUT
Druh výstupu Polovodičový výstup, PNP, odolný proti zkratu
Výstupní napětí 0,8 x UB ... UB V DC
Výstupní proud Max.20 mA
LED STATE
LED indikace Stavová LED dioda
LED OUT/ERROR
LED indikace Stav bezpečnostních výstupů / diagnostická LED dioda (kombinovaná)

Pracovní oblast

Opakovatelná přesnost R
Dle EN 60947-5-2 Max.10 %

Různé

Pro schválení dle UL platí Provoz pouze s napájením opatřeným atestem UL-Class 2 nebo rovnocenným

Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1

Monitorování polohy ochranného krytu
Kategorie 3
Úroveň vlastností PL e
PFHD 4,29 × 10-8
Diagnostic Coverage (DC) 90 %
Doba provozu 20 y

V kombinaci s Aktuátor CES-A-BPA

Detekční oblast

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu Min.6 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 22 mm (Platí při nelícující montáži na hliníkový díl; neobsahuje-li okolí kovy, zvyšuje se typická spínací vzdálenost na 30 mm.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.58 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.15 mm (Platí při nelícující montáži na hliníkový díl)
Hystereze spínání Min.1 mm (Platí při nelícující montáži na hliníkový díl)

V kombinaci s Aktuátor CES-A-BBA, CES-A-BCA

Detekční oblast

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu Min.4 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 20 mm (Hodnoty platí pro nelícující montáž aktuátoru.)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.40 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.18 mm (Hodnoty platí pro nelícující montáž aktuátoru.)
Hystereze spínání Min.2 mm (Hodnoty platí pro nelícující montáž aktuátoru.)

V kombinaci s Aktuátor CES-A-BDA-20

Detekční oblast

Vzdálenost aktuátoru „s“
Minimální vzdálenost při bočním směru nájezdu Min.5 mm
Zapínací vzdálenost
Při odchylce soustřednosti m = 0 21 mm (V prostoru, který neobsahuje kovy)
Zajištěná vypínací vzdálenost Sar Max.41 mm
Zajištěná spínací vzdálenost Sao
Při odchylce soustřednosti m = 0 Min.19 mm (V prostoru, který neobsahuje kovy)
Hystereze spínání Min.2 mm (V prostoru, který neobsahuje kovy)

Příslušenství

Ke stažení

Technická podpora

Technická podpora
Máte technické dotazy týkající se našich výrobků, možností jejich využití a aplikací? Naši kompetentní odborníci vám rádi pomohou.

EUCHNER electric s.r.o.
+420 533 443-150
info(at)euchner.cz